Aandacht voor eten en drinken is de nieuwe kwaliteitsindicator 2019 voor de verpleeghuiszorg. Om hieraan als zorgorganisatie inhoud te geven, organiseert stichting Eten+Welzijn in samenwerking met ActiZ op 29 november het kennisevent ‘Aandacht voor eten en drinken’.

 

Begin september werd bekend dat aandacht voor eten en drinken een van de vijf kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg voor 2019 is. Als nieuwe indicator is aandacht voor eten en drinken bovendien een van de drie verplichte indicatoren. Het gaat er niet alleen om dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken.

 

Verschillende perspectieven rond eten en drinken

Om vorm en inhoud te geven aan de nieuwe kwaliteitsindicator, organiseert Eten+Welzijn in samenwerking met branchevereniging ActiZ op vrijdag 29 november het kennisevent ‘Aandacht voor eten en drinken’. Tijdens de open en gratis bijeenkomst, van 10.00 tot 15.00 uur bij Beweging 3.0 in Nijkerk, gaan de sprekers in op verschillende perspectieven rond eten en drinken: gezondheid, duurzaamheid, welzijn en client empowerment.

 

MenUkaart als stappenplan voor passend voedingsbeleid

Tijdens deze kick-off bijeenkomst wordt ook de MenUkaart gelanceerd, een initiatief van Eten+Welzijn, Patiënt & Voeding en het RIVM. De MenUkaart is een stappenplan naar het voedingsbeleid van morgen, met als doel om bewoners zo gezond mogelijk te houden of te maken, met tegelijkertijd oog voor duurzaamheid. Tijdens het kennisevent krijgen deelnemers – onder meer cliëntenraadsleden, diëtisten, kwaliteitsmanagers, bestuurders en andere verantwoordelijken voor eten en drinken – uitgelegd hoe de MenUkaart werkt en ingezet kan worden voor een passend voedingsbeleid binnen de organisatie.