Partners ZorgBOTS

Project ZorgBOTS wil de toepassing van robotica in de zorgpraktijk stimuleren. De projectpartners in dit ZorgBOTS project hebben de ambitie om uiteindelijk de werkdruk van het zorgpersoneel te verlagen en de zorgsector in staat te stellen het hoofd te bieden aan de groeiende zorgvraag.

De zorg staat onder druk. Met een rijzende zorgvraag en een nijpende krapte op de arbeidsmarkt, staat buiten kijf dat verandering nodig is om het werk het hoofd te kunnen blijven bieden. Technologie biedt hier een uitkomst. Robotica maakt het mogelijk het werk te ondersteunen, vergemakkelijken of in het geheel over te nemen. Bijvoorbeeld in randtaken, zoals door een robot goederen van de ene naar de andere plaats te laten brengen. Of in het hart van de zorg, door een robot in te zetten om patiënten en cliënten te wassen en verzorgen. Zo biedt robotica ruimte voor (meer) persoonlijke zorg.

ZorgBOTS

In het project ZorgBOTS zullen hightech en zorg intensief samenwerken om te laten zien welke impact robotica kan hebben op het dagelijks werk van zorgmedewerker en patiënt. Doordat robotica niet-patiëntgebonden taken overneemt, kan de zorgmedewerker meer focus leggen op ‘zorg aan het bed’. Robotica die door de patiënt zelf gebruikt kan worden, biedt meer zelfredzaamheid en eigen regie. Samen met digitaliseren kunnen technologische ontwikkelingen een oplossing bieden om complexere zorgvraagstukken aan te pakken. Enkele van deze technologische ontwikkelingen worden nu al gebruikt, met name in het buitenland, om de werkdruk van artsen  te verlichten én om de patiënten betere zorg aan te bieden.

Stimuleren van robotica in de zorgpraktijk

Hoewel robotica in vele sectoren het werk al vergemakkelijkt en ondersteunt, is de  Nederlandse zorgsector vooralsnog terughoudend. Nu de noodzaak groeit, en landen om  ons heen al goede stappen zetten, is het moment daar om de adoptie van robotica in de  Nederlandse zorg een boost te geven. Door ZorgBOTS stimuleren we de toepassing van robotica in de zorgpraktijk. Dit door met twee sterke voorbeelden aan zoveel mogelijk belanghebbenden te laten zien wat de  potentie van ZorgBOTS is.

Waardevolle ontwikkelingen

In de afgelopen jaren zijn er al diverse, waardevolle ontwikkelingen geweest op het gebied van robotica in de zorg. De sector is zeker klaar voor verandering, maar kan dit niet alleen voor elkaar krijgen. Om het beoogde resultaat te realiseren, is samenwerking tussen technologie en zorg extra belangrijk. In Zuid-Nederland, waar hightech en robotica sterk vertegenwoordigd zijn, steken zorginstellingen nu al hun nek uit. Zij staan ervoor om met robotica te experimenteren. ZorgBOTS sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Regionale Innovatie Strategie waar de transitie van de gezondheidszorg als één van de belangrijke thema’s is gepositioneerd. De robotica-toepassingen in dit project laten zien hoe technologie kan bijdragen aan meer persoonlijke zorg: enerzijds door niet-patiëntgerelateerde taken uit handen te nemen, anderzijds door de cliënt meer vrijheid te geven. Twee ontwikkelprojecten worden neergezet als leidend voorbeeld om de adoptie van robotica in de zorg flink te versnellen.

Projectpartners
High Tech NL Robotics (Eindhoven), Mijzo (Waalwijk), High Tech Alliance (Schijndel), TNO
Healthy Living (Leiden), Starnus Technology B.V. (Eindhoven), Venamics (Oeffelt), Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven), CIC (Care Innovation Center West-Brabant, Roosendaal), Breda Robotics (Breda), ondersteund door Berenschot.

Bron: Persbericht