Zorgrobot Tessa. Foto: Tinybots/ ZonMW.

Met behulp van SET-COVID-subsidie van ZonMW startte De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, -behandeling en –revalidatie, met de zorgrobot Tessa. Inmiddels hebben zo’n 100 cliënten Tessa in huis. Wat valt er te leren van de ervaringen van de zorgaanbieder en de leverancier Tinybots?

Tessa is een klein robotje met een bloempot bovenop, dat bijvoorbeeld op een bijzettafeltje gezet kan worden bij de cliënt. De zorgverlener of mantelzorger kan van te voren een dagschema aanmaken met taken, instructies en berichtjes. Tessa kan ook gesloten vragen stellen aan de cliënt, waarbij ze de ‘JA’ of ‘NEE’ antwoorden terugkoppelt naar de zorgverlener. Zo is bijvoorbeeld eenvoudig te vragen of alles goed gaat, of een zorgmoment goed uitkomt of dat de cliënt medicatie heeft ingenomen. Er zijn momenteel zo’n 150 zorgaanbieders in Nederland die met Tessa werken.

Met subsidie naar De Zorgcirkel

Desiree Fonk, projectmanager innovatie en informatievoorziening bij De Zorgcirkel vertelt ZonMw over de implementatie. “In de thuiszorg zagen we een groeiende groep cliënten met dementie, gekoppeld aan een steeds grotere behoefte naar verbale begeleiding en activatie in dagstructuur. Nadat ik een artikel tegenkwam over de Tessa heb ik contact gezocht met Jan-Willem Heeg, hij gaf de tip voor de SET-COVID-subsidie (een noodregeling ivm corona – red). Die hebben we toen aangevraagd en gekregen.”

Onderzoek naar toegevoegde waarde

Met de subsidie onderzocht De Zorgcirkel drie dingen:

  • Wat is de toegevoegde waarde voor welke cliënten?
  • In welke mate draagt het bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt en doelmatige zorginzet?
  • Wat is een effectieve ondersteuning bij de adoptie van de Tessa, zowel richting de cliënt als medewerkers.

Besparing op fysieke inzet en vooruitgang bij cliënten

Jan Willem Heeg, COO bij Tinybots: “We begonnen met een half jaar pilot met vijftien Tessa’s. Uit de meetresultaten bleek dat 80-90% van de cliënten vooruitging en er een besparing was van 1 tot 2 uur per week aan fysieke inzet van de medewerker. Op basis van die resultaten besloot het managementteam in het najaar te starten met uitrollen in alle thuiszorgteams en bij de casemanagers Dementie.” Als gevolg daarvan worden er nu bij 99 cliënten van De Zorgcirkel zorgrobots ingezet. Fonk: “Wij hebben een grote groep mensen in de thuiszorg die een cognitieve beperking hebben, vooral dementie. Vanuit onze strategie zijn we gaan kijken hoe we deze mensen zo goed mogelijk konden ondersteunen in zelfredzaamheid. Om de fysieke zorgmomenten uit te stellen of te verminderen, hebben we eerst gekeken naar hoe we zorg op afstand konden inzetten. Via de Tessa kan dat. Tegelijkertijd dient Tessa als een ‘maatje’ voor de dagstructuur, het helpen herinneren en het aanzetten tot activatie.”

Samenwerking belangrijk bij uitrol

Heeg vertelt over de uitrol van de Tessa bij alle zorgteams van De Zorgcirkel: “We hebben daarin verschillende partijen betrokken: de thuiszorgmanagers en casemanagers dementie van verschillende regio’s, wijkverpleegkundigen, de regiodirecteur, manager informatievoorziening en het innovatieteam. Het adoptieplan moet worden gedragen door de hele organisatie. De lessen en uitkomsten werden telkens teruggekoppeld naar het projectteam van De Zorgcirkel, thuiszorgteam en de e-health coaches. Die afstemming en samenwerking tussen leverancier en zorgorganisatie is heel belangrijk.”

Robot in klederdracht

Ook de cliënten werden betrokken bij de uitrol. Fonk: Als je ook de cliënt betrekt krijg je écht waardevolle input. Zo reageerden mensen in Volendam bijvoorbeeld met ‘wat moet ik met zo’n robot met een bloempot op haar hoofd? Dat past niet in Volendam’. De dagbesteding heeft de cliënten toen gevraagd hoe we het wél een leuke robot konden maken. Binnen twee weken hadden ze een Tessa gemaakt met Volendamse klederdracht. Het gaat soms om de punten waar je zelf helemaal niet bij stilstaat.”

E-Nurse

Dankzij de subsidie van ZonMW had De Zorgcirkel de gelegenheid om goed uit te vinden wat voor hen succesvol is en wat niet. Fonk geeft een voorbeeld: “Vanuit de eerste pilot hebben we geleerd dat een e-nurse van waarde is. Vanaf begin dit jaar heeft nu in iedere regio iemand de rol van e-nurse. Mijn advies is om het project niet te groot te maken en vooraf concrete doelstellingen op te zetten. Start daarnaast met minimaal vijftien Tessa’s; dat is belangrijk om goed zicht te krijgen in wat dit vraagt in het adoptietraject.”

Meer tips en details over de uitrol en de subsidie leest u hier.

Bron: ZonMW / Tinybots