Zorgsector profiteert het minst van digitalisering
Foto: Gerd Altmann via Pixabay

De zorgsector profiteert het minst van de tijdsbesparing die digitaliseren op hoort te leveren. Zo geeft slechts de helft (49%) van de zorgprofessionals aan dat digitalisering hen op dit moment tijdbesparing oplevert. Bij de overheidssector is dit 73% en in de industriesector 69%. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity naar de digitale werkbeleving in Nederland onder 1.730 werkende Nederlanders, van wie 436 in de zorgsector.

Ook heerst in slechts 28% van de zorgorganisaties een digitale cultuur, aldus de Nederlandse zorgprofessionals. Dit percentage ligt tien procentpunten lager dan het landelijke gemiddelde (38%). Zorgverleners zijn wel positief over hoe de organisatie is voorbereid op verdere digitalisering. Zo denkt slechts 18% dat hun organisatie hierop onvoldoende is voorbereid. Dit percentage is flink verbeterd ten opzichte van 2019; toen lag het op 27%. Ook zijn respondenten positief over in hoeverre medewerkers klaar zijn voor verdere digitalisering. Slechts 17% denkt dat dit niet het geval is. Van de zorginstellingen investeert 42% op dit moment in de digitale werkbeleving. Dit percentage ligt in de buurt van het sectorbrede gemiddelde dat op 49% uitkomt.

Stroomversnelling
“De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling terecht is gekomen. Zo is beeldbellen nu een stuk normaler en ook behandelen op afstand gebeurt meer. Bij deze digitalisering is het wel van groot belang dat zorgmedewerkers begeleid worden bij de adoptie. We kunnen ons voorstellen dat dat er in de afgelopen periode bij in is geschoten door de hectiek”, stelt Wilbert van Beek, algemeen directeur Ictivity. “Willen zorgmedewerkers uiteindelijk wel tijdbesparing ervaren door de digitalisering, is het belangrijk om tijd te creëren om medewerkers efficiënt te scholen in de nieuwe IT-functies. Ook is van belang dat de werkprocessen met de inzet van IT verbeterd worden. Iets wat zorgverleners zelf ook als kans aangeven. Alleen wanneer aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, zullen ze de lusten in plaats van de lasten van digitalisering ervaren.”