Zorgvilla Mardan in Wildervank mag voorlopig geen zorg meer verlenen. Dat staat in een vervangende aanwijzing die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gegeven.

Zorgvilla Mardan (Mardan) in Wildervank is onderdeel van Mardan Zorg BV. Dit is een kleinschalige zorgaanbieder voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Zorgvilla Mardan is op 1 januari 2016 gestart. In deze zorginstelling wonen cliënten met heel verschillende zorgvragen.

Aanhoudende risico’s
Na een periode van verscherpt toezicht gaf de IGZ Mardan in september 2016 een aanwijzing omdat de zorg niet aan de normen voldeed. De inspectie zag aanhoudende risico’s voor cliënten. Mardan kreeg in de aanwijzing van september 2016 drie maanden om de nodige verbeteringen door te voeren.

In november 2016 bracht de IGZ een tussentijds inspectiebezoek aan de zorginstelling. Hieruit bleek dat de verbeteracties niet leidden tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit bleek ook uit andere signalen die de inspectie kreeg.

Gebrek aan verbeterkracht
De inspectie ziet een gebrek aan verbeterkracht bij de organisatie en de bestuurder. Hierdoor is er sprake van een voortdurende risicovolle situatie met geen uitzicht op verbetering.

Daarom legt de inspectie nu een vervangende aanwijzing op. Deze komt in de plaats van de aanwijzing van september 2016. Mardan moet de huidige cliënten binnen twee weken overdragen aan andere zorgaanbieders. De zorginstelling mag voorlopig ook geen nieuwe cliënten aannemen.

Mardan mag pas weer zorg leveren wanneer zij naar het oordeel van de inspectie voldoet aan de normen voor het leveren van goede zorg.

Hoe nu verder?
Mardan moet zich houden aan de aanwijzing. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.
Meer informatie over maatregelen die de IGZ kan nemen, vindt u hier.

Bron: IGZ