Zorgwonen en partner De Meeuw Bouwsystemen lanceren een innovatief woonzorgconcept.
Het unieke woonzorgconcept speelt in op de groeiende vraag naar oplossingen, die ouderen en personen met een fysieke handicap in staat stellen langer thuis te blijven wonen. De totaaloplossing is geïntroduceerd op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs van 15 – 19 september.
Totaaloplossing
Zorgwonen en De Meeuw bieden een woonzorgoplossing die verder gaat dan alleen een mantelzorgwoning of aanleunwoning. Het resultaat is een hoogwaardig, compleet en comfortabel ingerichte woonzorgunit. Een semipermanente ‘aanklikbare’ aanbouw aan het huis, voorzien van alle  domotica (gemaksvoorzieningen), zorgtechnologie en zorgdienstverlening om zowel de bewoner als mantelzorger, zorgverlener en familie te ondersteunen. Volledig aangepast voor een hoge kwaliteit verzorging nú en voorbereid op een mogelijk toekomstige zorgvraag. De eigen woning blijft daarmee een thuis.
Wilfried Gradus, Algemeen Directeur van Zorgwonen: “Onze missie is om goede zorg en thuis blijven wonen voor iedereen bereikbaar te maken. Mensen willen graag in hun vertrouwde omgeving zo lang mogelijk blijven wonen. Het punt is dat veel woningen hier niet op ingericht zijn. We weten dat veel ouderen bij het langer thuis blijven wonen fysieke ongemakken ervaren. De zorgwoning die we ontwikkeld hebben, speelt in op het wegnemen van deze fysieke ongemakken en op het verhogen van de zelfstandigheid van ouderen. De aanwezige functionaliteiten en zorgtechnologie helpen daarbij, maar ondersteunen en ontlasten tegelijkertijd ook de familie en mantelzorger”.
Lancering op 50PlusBeurs
De lancering van het concept vond plaats op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs Utrecht, ’s werelds grootste evenement voor actieve 50 plussers. Op de beurs werd de zorgwoning geïntroduceerd en had Zorgwonen een inhoudelijk programma van lezingen gericht op langer thuis blijven wonen.
Partnership Zorgwonen – De Meeuw
De bedrijven vinden elkaar in hun gedeelde ambitie om goede zorg en thuis wonen voor iedereen bereikbaar te maken. Het resulteerde in een intensieve samenwerking met betrekking tot conceptontwikkeling, productie, verkoop en marketing, waarbij de individuele specialiteiten elkaar aanvullen. De Meeuw als toonaangevend aanbieder van flexibele huisvestingsoplossingen en Zorgwonen als specialist op het snijvlak tussen wonen en zorg.
Zorgwonen
Zorgwonen is een innovatieve onderneming met specialistische kennis op het snijvlak tussen wonen en zorg. Zij spelen in op de trend om langer thuis te blijven wonen voor ouderen en personen met een fysieke beperking. Daarin gaan zij verder dan het ontwikkelen van alleen de huisvesting, maar voegen daar domotica, zorgtechnologie en zorgdienstverlening aan toe om zowel de zorgbehoevende als de verzorgende te ondersteunen. Met als uitgangspunt “Thuis blijven wonen, maar dan aangepast voor nu en in de toekomst”. www.zorgwonen.com
De Meeuw Bouwsystemen
De Meeuw Bouwsystemen is een Europees toonaangevende bouwer van flexibele huisvestingsoplossingen. Met een modulaire bouwmethode bieden we moderne oplossingen voor zowel voor urgente huisvesting als voor projecten met een perm