Isala Diaconessenhuis in Meppel laat een uitgebreide inventarisatie uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest in het ziekenhuis. Dit betreft alle technische ruimtes, de ventilatiekanalen en de ruimtes boven de plafonds. Aanleiding voor de inventarisatie is de constatering van asbest in enkele technische ruimtes tijdens een controleronde. Om maximale veiligheid te garanderen voor onze medewerkers heeft dit direct geleid tot het buiten dienst stellen van enkele liftblokken. De asbest bevindt zich niet in de lift zelf, maar in de technische ruimtes waar het onderhoud van de liften plaatsvindt. Bij storingen van de lift kan daardoor de technische ruimte niet zonder voorzorgsmaatregelen worden betreden.

Andere looproutes
Omdat de liften gedurende deze werkzaamheden niet gebruikt kunnen worden, moeten patiënten en bezoekers andere looproutes volgen in ons ziekenhuis. Hiervoor is de bewegwijzering aangepast. De onderhoudswerkzaamheden worden zo snel mogelijk afgerond.

De afgelopen dagen heeft een team intensief overleg gehad over de situatie rondom de asbestinventarisatie in Isala Diaconessenhuis. Er zijn veel acties in gang gezet, waaronder de eerste saneringswerkzaamheden in de technische ruimtes van de liften, en inmiddels ook afgerond. De zorg blijft gegarandeerd en bij alle beslissingen die worden genomen, staat de veiligheid van patiënten, bezoekers en werknemers voorop.

Afbeelding: fragment website Isala Diaconessenhuis

Bron: Isala Diaconessenhuis