Met een netwerk van 4,5 km en 1.671 verbruiksaansluitingen, voorziet universiteitskliniek Bonn alle operatiekamers, behandelingsruimtes en patiëntenkamers elke dag van 3.500 m3 medische perslucht. Dankzij moderne meetinstrumentatie kan de kwaliteit van deze “Aer Medicinalis” in real-time worden bewaakt.

 

Aer Medicinalis
Aer Medicalis wordt gebruikt ter vervanging van gewone lucht voor bijvoorbeeld de bediening van plafondgemonteerde voedingen, anesthesiesystemen, ademlucht voor patiënten, controleren en drogen van medische producten, voor hyperbare kamers, etc. Om die reden classificeert de Europese Pharmacopoeia Aer Medicalis als een farmaceutische bereiding en legt de hoge eisen vast in wettelijke verplichtingen. De ziekenhuisapotheker moet aan deze verplichtingen voldoen en dient middels bewijs te kunnen aantonen dat de wettelijke voorschriften voor vastgestelde limieten voor componenten en contaminanten worden nagekomen.

 

Desondanks ondervond farmaceut Günter Stangenberg een probleem: er bestaan nergens in de wereld oplossingen of methodes die praktisch toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van een ziekenhuis om aan de specificaties van de Europese Pharmacopoeia te voldoen. Zelfs de Pharmacopoeia omschrijft slechts schematische testen die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn.

Apotheker Stangenberg legt de situatie uit: “De enige wat wij als ziekenhuisapothekers konden doen was op z’n best een willekeurige controle van de medische perslucht door middel van gas-testbuizen, die slechts tot een bepaalde hoogte resultaten gaf. Naast het feit dat deze testen slechts momentopnames zijn, moesten zij opgevolgd worden door langdurige laboratoriumanalyses. Daarom waren wij ver verwijderd van een real-time continumeting.”

 

METPOINT® MMA
Op dat moment, trok een innovatieve ontwikkeling, de METPOINT® MMA van persluchtspecialist BEKO TECHNOLOGIES, de aandacht. METPOINT® MMA zorgt voor continue bewaking van de kwetsbare lucht voor medische toepassingen, die bijzonder relevant is voor patiëntveiligheid. Deze 24-uurs bewaking van de medische perslucht is een methode die veel vooruitstrevender ten opzichte van de gebruikte methodes tot nu toe, met name doordat de meetwaardes constant real-time zichtbaar zijn, in tegenstelling tot de willekeurige, laboratoria monsters, waar er enkele dagen overheen kan gaan voordat resultaten bekend zijn.

 

METPOINT® MMA meet en registreert constant alle zes kernwaardes in het centrale ademluchtvoorziening. De gemeten waardes zijn:

  • zuurstofgehalte,
  • koolmonoxide,
  • kooldioxide,
  • zwaveldioxide,
  • stikstof,

 

Instelbare alarmparameters tegen overschrijding limieten
Wanneer een waarde wordt overschreden, geeft het systeem een alarmsignaal af dat direct kan worden verwerkt in het Quality Assurance systeem. De kliniek kan er daarom zeker van zijn dat zij te allen tijde beschikken over correct vastgelegde meetwaarden en niet hoeft te rekenen op een jaarlijkse of tweejaarlijkse kalibratie, een tot nu toe onbereikbaar hoog niveau van procesveiligheid tijdens het medische perslucht proces.

Apotheker Stangenberg concludeert: “Met METPOINT® MMA zijn wij op vele manieren heel veilig.” “Sinds we op betrouwbare en continue wijze de kwaliteit bewaken en registreren, zijn wij goed voorbereid op een audit binnen de scope van Quality Management, maar ook beschermd tegen wettelijke claims”.

Fotobijschrift: Persluchtinstallatie met 24 uurs kwaliteitsmeting door METPOINT® MMA van Berko Technologies. Günter Stangenberg controleert de systeemwaarden.

Tekst: BEKO Technologies

Dit artikel is eerder verschenen in FMT Gezondheidszorg editie 1/2017.