Prinsenstichting ontsluit op een veilige manier het internet voor haar cliënten door middel van de internettool Ikbenonline.com. Dit initiatief past binnen de doelstelling van Prinsenstichting om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen om een zo ‘normaal’ mogelijk leven te leiden. De digitale wereld maakt hier een integraal onderdeel van uit.

Vriendenboek
Ikbenonline.com is een landelijk platform van waaruit mensen met een verstandelijke beperking toegang hebben tot een veilige internetomgeving. Het platform is het resultaat van een samenwerking tussen 10 zorggroepen die zich onder de naam Link4All inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen in de digitale maatschappij. Vanuit Ikbenonline.com kunnen cliënten in contact blijven met andere gebruikers via Vriendenboek (een soort Facebook), mailen, videochatten, muziekvideo’s bekijken, online gamen en andere websites bezoeken die op aanvraag en na goedkeuring van de cliëntbegeleider aan het portaal worden toegevoegd. Het platform is enkel te gebruiken met een door Link4All uitgegeven inlogcode. Inmiddels beschikken naast 105 cliënten, nog eens 35 cliëntbegeleiders en ouders over een account.

Vergroot leefwereld en zelfvertrouwen
Dannie Struijf, regiomanager bij Prinsenstichting: ‘Ikbenonline.com is nu al een groot succes. Door Ikbenonline.com kunnen onze cliënten op een veilige en beschermde manier toch deel uitmaken van de grote digitale maatschappij. Dat is belangrijk, want dat vergroot niet alleen de leefwereld, maar ook het zelfvertrouwen van de cliënten. De eerste reacties van zowel cliënten als ouders en medewerkers zijn dan ook uiterst positief. Ikbenonline.com geeft de cliënten meer vrijheid en is daarnaast erg leerzaam, doordat ze toegang hebben tot veel nieuwe informatie en bijvoorbeeld in aanraking komen met nieuwe muziekstijlen.’

Over Prinsenstichting
Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek-Waterland. Met bijna twaalfhonderd medewerkers en ruim driehonderdveertig vrijwilligers helpt de stichting haar cliënten om zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden.

Over Ikbenonline.com
Ikbenonline.com is een initiatief van Link4All. Link4All ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij. Door intensief kennis te delen werken de bij Link4All aangesloten zorgorganisaties samen aan innovatieve én betrouwbare digitale oplossingen voor hun cliënten. Want een beperking mag geen uitsluiting van de digitale maatschappij betekenen.

Bron: Prinsenstichting