Ziekenhuis Tergooi is live met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Het systeem helpt verpleegkundigen bij de controle van alle soorten medicatie op juistheid en bij een efficiënte en correcte registratie. ‘Tergooi hecht veel waarde aan de inzet van technologische mogelijkheden om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg voor onze patiënten te vergroten’ aldus Janneke Brink, lid van de raad van bestuur van Tergooi. ‘De raad van bestuur stimuleert en faciliteert daarom actief de toepassing van innovatieve zorgprojecten, zoals bijvoorbeeld het medicatieveiligheidssysteem van MedEye’.

 

1 miljoen medicatieverstrekkingen
In Tergooi vinden jaarlijks circa 1 miljoen medicatieverstrekkingen aan klinische patiënten plaats. Dit is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening. In de afgelopen jaren zijn reeds verschillende digitale controlemomenten ingevoerd in Tergooi. Bestuurslid Brink: ‘Ook de laatste stap – controle van medicatietoediening aan bed – wilden we optimaal laten zijn. Daarom hebben we er heel bewust voor gekozen een medicatieveiligheidssysteem te gebruiken dat zich in een aantal andere ziekenhuizen al heeft bewezen’.

 

Closed loop

Afdelingsmanager van de Klinische Farmacie, Irma Beerthuizen is het daarmee eens: ‘Tergooi is zich bewust dat het proces rondom medicatie risicovol en complex is, daarom heeft medicatieveiligheid altijd de aandacht. Voor Tergooi is het belangrijk om te werken volgens een zogeheten ‘closed loop’ (digitale registratie van het moment van voorschrijven tot aan het toedienen). We zijn altijd op zoek hoe we dit proces verder kunnen verbeteren en nog veiliger kunnen maken, waarbij we openstaan voor nieuwe technieken. Deze technieken moeten zich echter wel al bewezen hebben in de praktijk omdat we in dit proces geen risico’s willen nemen. Waar wij als Tergooi in voorop lopen is dat we de MedEye combineren met het geneesmiddeldistributiesyteem waarbij we de medicatie in de apotheek geautomatiseerd uitzetten per patiënt per toedieningstijdstip’.

 

Implementatie soepel verlopen

In korte tijd is de eerste afdeling live gegaan. ‘Snel implementeren was geen doelstelling op zich’ volgens Beerthuizen. ‘Doordat iedereen die bij dit project betrokken is de noodzaak van een ‘closed loop’ in zag, hebben we snel zaken in gang kunnen zetten. Bovendien was er een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Via een enquête onder de verpleegkundigen hebben we kunnen zien dat zij het verloop van introductie en implementatie ook als prettig hebben ervaren. Wij hebben ook geen weerstand gehad bij de voorbereidingen en implementatie. De reden hiervoor ligt denk ik wederom in het feit dat we in Tergooi continu de medicatieveiligheid onder de aandacht brengen’.

 

Kwaliteitsverbetering

Ook is Beerthuizen content over de kwaliteitsverbetering die het systeem meteen met zich meebrengt: ‘Uit de cijfers is te zien dat er in de eerste periode verschillende mogelijke fouten zijn onderschept. Verder blijkt uit de enquête onder de verpleegkundigen dat ook zij positief reageren. Zij geven aan een veiliger gevoel bij het proces rondom medicatie te krijgen. Ze ervaren dit echt als een stuk eigen veiligheid. Elk hulpmiddel wat ‘meedenkt’ om de processen zo goed en veilig mogelijk uit te voeren is welkom’.

 

Interactie patiënt

Naast de kwaliteitsverbetering is Janneke Brink ook enthousiast over de interactie met de patiënt die het systeem met zich meebrengt: ‘Patiënten die er in de pilot mee te maken kregen, gaven aan een veilig gevoel te hebben bij het systeem. De controle vindt aan bed plaats, waarbij de computer op het scherm een foto laat zien van de gescande medicatie. Daardoor ziet de patiënt precies wat er gebeurt’. Janneke Brink raadt het medicatieveiligheidssysteem dan ook zeker aan bij andere ziekenhuizen: ‘MedEye is niet alleen een systeem dat al in meerdere ziekenhuis succesvol is gebleken, maar ook een mooi, gebruiksvriendelijk systeem dat alle soorten medicatie op juistheid controleert en verpleegkundigen optimaal ondersteunt met een efficiënte en correcte registratie’.