Noorderbreedte en HEVO hebben de definitieve overeenkomst getekend voor ontwikkeling en realisatie van een nieuw woonzorgcomplex in de wijk De Zuidlanden in Leeuwarden.

In Leeuwarden is een concept ontwikkeld waarbij het uitgangspunt is om de zorgwoningen zo in te richten zoals mensen vroeger thuis woonden. In het buurtschap Jabikswoude wordt het woonzorgcomplex gerealiseerd. De buitenzijde ziet eruit als reguliere woningbouw. Dit is een van de uitgangspunten van het woonconcept ‘thuisgevoel’ voor mensen met een intensieve zorgvraag waarbij de bewoners boven slapen en beneden wonen. In dit nieuwe woonzorgcomplex komen met name mensen te wonen met dementie, als alternatief voor het traditionele verzorgingshuis.

De nieuwbouw komt op een braakliggend stuk grond in de grote Leeuwarder nieuwbouwwijk. Al tien jaar is het de intentie dat er een zorgvoorziening wordt gerealiseerd. In de nieuwbouw van Noorderbreedte is plaats voor bewoners die nu op een andere locatie wonen in Leeuwarden. Volgens regiomanager Micha Klaas komen er 96 plekken in de nieuwbouw. ‘Op de oude locatie zijn alleen tweepersoonskamers en heeft niemand een eigen badkamer. Op de nieuwe locatie wel. Daar slapen mensen in een eigen woon-/slaapstudio’. Er is bewust gekozen voor een huiselijke opzet. Volgens Micha Klaas zijn de mensen dat van huis uit gewend: ‘omdat ze die gewenning hebben, kun je betere zorg leveren’.

Architectuur en planning

‘De nieuwbouw wordt in de stijl van de wijk vormgegeven, aan de buitenkant zie je niet dat het een zorgcomplex is. Het nieuwe woonzorgcomplex ziet eruit als een rij woningen’, zegt René Lolkema van HEVO: ‘Het betreft een nieuwe versie van wonen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Voor deze groep mensen wordt met de ontwikkeling van de nieuwbouw in De Zuidlanden een comfortabel en veilig woonzorgcomplex gerealiseerd waar grote behoefte aan is’. Ook krijgt elk ‘huis’ een eigen voordeur. ‘Wij denken dat voor deze groep mensen, mensen met dementie, dit soort woningen belangrijker gaat worden’.

Het plan wordt dit jaar verder uitgewerkt, zodat de bouw in 2020 kan starten.