MC Slotervaart voldoet niet aan het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Dit convenant regelt hoe een ziekenhuis veilig moet omgaan met medische technologie in de patiëntenzorg. Daarom heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) MC Slotervaart een aanwijzing gegeven.

De IGZ constateert dat er risico’s zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Er is op dit moment geen acuut gevaar voor de patiëntveiligheid. Vorig jaar had de inspectie het ziekenhuis al aangesproken op het niet voldoen aan het convenant. Het ziekenhuis toonde verbetering. Maar op 10 juni 2016 constateerde de inspectie tijdens een onaangekondigd bezoek dat het ziekenhuis de noodzakelijke verbeteringen onvoldoende had opgepakt. Daarom besloot de inspectie het ziekenhuis een aanwijzing te geven.

Verbetermaatregelen
Het ziekenhuis moet de komende periode verschillende verbetermaatregelen nemen. Zo moet MC Slotervaart het convenant goed invoeren en borgen. Het ziekenhuis moet het onderhoud van alle medische apparatuur in orde maken volgens de eisen van het convenant. Elke patiënt moet worden behandeld met een apparaat dat goed onderhouden is. Een apparaat moet daarnaast gebruikt worden door een medewerker die daartoe aantoonbaar deskundig is.

Verder moet het ziekenhuis de deskundigheid in het gebruik van medische technologie door ziekenhuispersoneel, medisch specialisten en arts-assistenten vastleggen in beleid. In dat beleid staan vereisten voor deskundigheid en voor bij- en nascholing.

Vervolg
Voor de verschillende verbetermaatregelen gelden verschillende termijnen. De inspectie controleert of MC Slotervaart de aanwijzing binnen de vastgestelde termijnen opvolgt. Als dat niet het geval is, kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Meer informatie