De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft de psychogeriatrische zorg afdeling (pg-afdeling) van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff een aanwijzing gegeven.

Daarin staat dat alle noodzakelijke verbeteringen binnen drie maanden moeten zijn doorgevoerd. De inspectie heeft bij Crabbehoff onder andere risico’s op het gebied van medicatieveiligheid en vrijheidsbeperkende maatregelen vastgesteld. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de aansturing van de organisatie en geeft daarom een aanwijzing.

Crabbehoff biedt zorg aan cliënten met somatische en psychogeriatrische problematiek, revalidatiecliënten en cliënten vanaf ongeveer 20 jaar met niet-aangeboren hersenletsel. In het verpleeghuis verblijven 42 cliënten met psychogeriatrische problematiek.

Wat zijn de conclusies van de inspectie?
Uit het toezicht van de inspectie bleek dat Crabbehoff aan 32 normen niet voldoet. Op meerdere van die punten zijn er risico’s voor de cliëntveiligheid. Voorbeelden van zaken die niet op orde waren:

  • De uitvoering van taken en afspraken op het gebied van medicatieveiligheid gebeurde zeer onzorgvuldig;
  • Medewerkers én behandelaars hadden te weinig kennis en/of aandacht voor de juiste toepassing van het Bopz-beleid van Crabbehoff. Medewerkers pasten vormen van vrijheidsbeperking op eigen initiatief toe;
  • De cliëntendossiers waren niet compleet en actueel;
  • De sturing en leiding was niet voldoende.

Wat moet Crabbehoff doen?
Crabbehoff moet binnen drie maanden (uiterlijk 14 juni 2016) maatregelen hebben genomen. De inspectie is van mening dat de zorgaanbieder de vastgestelde tekortkomingen binnen drie maanden moet kunnen wegnemen.

Hoe nu verder?
De inspectie ziet toe op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Dit doet de inspectie onder andere met het afleggen van een onaangekondigd toezichtbezoek. Als Crabbehoff niet binnen de vastgestelde termijn heeft voldaan aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.