De Covid-19 pandemie toonde afgelopen jaar het belang aan van een kwalitatief en toegankelijk zorglandschap. Digitalisering is in een stroomversnelling terechtgekomen en voor het leveren van zorg hebben zorgaanbieders soms noodgedwongen hun zorg (deels) digitaal ingericht. Medicinfo onderzocht de houding van consumenten ten opzichte van zorg op afstand en signaleert een toenemende behoefte aan digitale zorgdiensten.

De interesse voor zorg op afstand groeit, samen met het gebruik ervan. De huidige situatie waarin mensen meer gewend zijn aan thuiswerken en beeldbellen lijkt deze groei verder te versterken. De helft van de respondenten (50%) geeft aan nu meer open te staan voor zorg op afstand dan vóór de coronacrisis, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna vier van de tien (38%) respondenten heeft al eens of meerdere keren gebruikgemaakt van zorg op afstand, een toename van 19% ten opzichte van 2019. 62% geeft aan hier nog niet eerder gebruik van te hebben gemaakt. Toch staat een ruime meerderheid (64%) er (helemaal) voor open om zorg op afstand te gebruiken, tegenover 12% die aangeeft hier op dit moment niet voor open te staan.

Beeldbellen stijgt fors in populariteit
In vergelijking met 2019 willen nu veel meer mensen beeldbellen. In 2019 was deze groep 29%, nu 63%. Bij jongeren (18-34 jaar) geeft nu zelfs 78% de voorkeur aan beeldbellen. De voornaamste voordelen van zorg op afstand die mensen ervaren of verwachten, zijn gemak en tijdsbesparing door het niet hoeven reizen. Een drempel om zorg op afstand te gebruiken, is afwezigheid van persoonlijk en fysiek contact. Er bestaat twijfel dat bij zorg op afstand de kwaliteit van diagnose en zorg minder hoog is. Het is daarom van groot belang diensten voor zorg op afstand op de persoonlijke behoeften en zorgvragen van de zorgconsument af te stemmen.

Ruime meerderheid wil appen met de online huisarts
In het onderzoek onderzocht Medicinfo twee concepten voor zorg op afstand: de online huisarts en de digitale doktersassistent. Bij beide betreft het diensten waarbij een zorgvraag wordt gesteld in een app en vervolgens vanuit een team van medisch professionals op afstand een passend medisch advies gegeven wordt. Bij beide concepten geeft meer dan de helft van de respondenten aan deze te willen gebruiken. De interesse voor de online huisarts steeg daarbij significant van 41% in 2019 naar 63% in 2020.

Liever geen chatbot
Bij beide diensten wordt de persoonlijke betrokkenheid van een medisch professional als belangrijkste factor aangegeven om deze te willen gebruiken. Voor een volledig geautomatiseerd antwoord op een zorgvraag is echter meer draagvlak nodig. Als er geen verpleegkundige of huisarts betrokken is bij de dienst, dus enkel een chatbot, wil nog maar 48% hiervan gebruik maken.

Het volledige onderzoeksrapport is na invulling van naam en mailadres te downloaden op de site van Medicinfo.