De collectieve groep van samenwerkende apotheken hebben definitief hun keuze laten vallen op MediCheck die de papieren toedienlijsten moet gaan vervangen. Door Acdapha’s visie op kwaliteit en klantgerichtheid is er een keuze gemaakt uit het aanbod van innoverende systemen binnen de medicatieketen. Dit om de medicatieveiligheid rondom de cliënt te verhogen en zo dus ook de farmaceutische expertise van de apotheken.

De apotheken van Acdapha Groep kregen in toenemende mate verzoeken van thuiszorgorganisaties om digitale toedienlijsten te faciliteren. Met de voorheen gebruikte systemen van de apotheken was dat nog niet mogelijk en heeft de Groep apotheken actie ondernomen.
Meerdere systemen werden geïnventariseerd en onderzocht waar de focus lag op veiligheid en efficiëntie. De keuze viel uiteindelijk op MediCheck.

“Er is voor MediCheck gekozen, omdat het systeem kwalitatief sterk is, goed werkt op CGM en een landelijk contract heeft met thuiszorgorganisatie Buurtzorg, waardoor de implementatie in de apotheek relatief eenvoudig is”, zegt drs. Arend Bouma, operationeel directeur van Acdapha Groep.

MediCheck is een systeem voor elektronische toedienregistratie en heeft een directe koppeling met de apotheekinformatiesystemen. Wijzigingen van medicatie zijn gelijk zichtbaar en er is dus altijd een up-to-date medicatie overzicht van de cliënt. Tevens zijn de foto’s en bijsluiters van alle medicatie beschikbaar en kan de zorgverlener een digitaal verzoek tot dubbele controle bij risicovolle medicatie versturen naar collega’s op afstand. Met als doel om zo de toediening van medicatie voor zorgprofessionals veiliger en efficiënter te maken.

In de week van 28 mei zijn de apotheken van regio Alkmaar getraind. Indien u als zorgorganisatie met uw Acdapha apotheken wilt starten met MediCheck, neem dan contact op met uw apotheek of MediCheck.

Over Acdapha Groep
De Acdapha Groep is een collectief van twintig samenwerkende apotheken waar klantvriendelijkheid en farmaceutische expertise voorop staan. Door samen te werken en kennis te delen leveren de apotheken uit de Acdapha Groep op een efficiënte en kundige wijze de zorg die de cliënt nodig heeft. Hierbij streeft de Acdapha Groep ernaar het persoonlijke aspect van goede zorg niet uit het oog te verliezen. www.acdaphagroep.nl

Over MediCheck
MediCheck is een product van UPLUS en wordt aangeboden en onderhouden door UPLUS eHealth Solutions BV. UPLUS eHealth Solutions BV heeft zich gespecialiseerd in eHealth oplossingen om de gehele zorgketen te ondersteunen op farmaceutisch gebied voor zowel apotheek, als intramurale- en extramurale (thuis)zorginstellingen. www.medicheckapp.nl

Bron: Medicheck