Per 1 januari heeft het Universitair Netwerk voor de Care Sector (UNC-ZH) 11 leden in haar netwerk. Ouderenzorgorganisatie ActiVite draagt vanaf begin dit jaar officieel bij aan de onderzoeken in ons netwerk. Activite biedt een compleet aanbod voor zorg en welzijn, zoals verpleeghuiszorg, palliatieve zorg en thuisbegeleiding. 

Opzetten wetenschappelijke onderzoekscommissie

Activite stelt net als de andere organisaties in het netwerk een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) samen. Deze commissie beoordeelt onderzoeksaanvragen en houdt lopende onderzoeken in de gaten in haar organisatie. Deze commissie is een belangrijke basis in het netwerk. Daarnaast zijn er sinds vorig jaar linking pins gestart – een verbindend persoon tussen de wetenschap en de praktijk.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Met wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg wil het UNC-ZH de ouderenzorg verbeteren. Alle organisaties in het netwerk dragen hieraan bij. Activite start bijvoorbeeld met de DANTON-studie. Dit is een onderzoek naar het stoppen met bloeddrukverlagende medicijnen ter verbetering van onbegrepen gedrag en kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Bekijk hier alle organisaties en de WOC-commissies uit het netwerk.