Alle verpleegkundigen in ZGT ontwikkelen zich de komende periode als coördinator van zorg met een HBO werk- en denkniveau.

 

Door toenemende eisen vanuit patiënt en maatschappij wordt er in de zorg gevraagd om efficiëntie en meer zorg voor minder geld met een hogere kwaliteit (toegankelijkheid zorg, vraaggerichte zorg). Om hierop in te spelen is ZGT enkele jaren geleden begonnen met het herinrichten van de organisatie door de invoering van Proces Gestuurde Zorg (PGZ). In dit zorgmodel staat de patiënt centraal en zijn de juiste medewerkers hierom heen gepositioneerd. Om de patiënt goed door het proces te leiden heeft in dit zorgmodel de verpleegkundige de rol van coördinator. Dit stelt specifieke eisen aan deze functie.

Het verpleegkundige leiderschap is hierin verankerd. De verpleegkundige is de ‘spin in het web’ en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het multidisciplinair behandelplan van de toegewezen patiënten. Hiervoor moet de verpleegkundige beschikken over HBO werk- en denk niveau. Om te ondersteunen in het ontwikkelen van de rol van coördinator van zorg biedt ZGT een scholingstraject aan. Het project bestaat uit twee delen, een assessmentdeel en een scholingsdeel.

Intern scholingstraject
Het scholingstraject is voor alle 900 verpleegkundigen werkzaam in ZGT. Als voorbereiding en ondersteuning op het scholingstraject is aan de algemeen verpleegkundigen met een MBO of een inservice vooropleiding een groei- en ontwikkelassessment aangeboden. Met behulp van het assessment kan worden vastgesteld welke ontwikkeling op individueel niveau ingezet moet worden. Recent heeft de eerste groep verpleegkundigen het volledige scholingstraject doorlopen. Uiteindelijk moeten in 2018 alle verpleegkundigen in ZGT werken als coördinator van zorg.

Meerjarenbeleidsvisie
Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 zet de organisatie in op professionele ontwikkeling van de medewerkers. Doel daarbij is om de patiënt vandaag en in de toekomst deskundige en gastvrije zorg te bieden. Hiervoor biedt ZGT een omgeving waar

Foto: ZGT

Bron: ZGT