Cisco helpt het Brabantse Amphia Ziekenhuis met miljoeneninvesteringen in vernieuwingen van zijn IT-infrastructuur nu en in de toekomst. Cisco Capital, de financieringstak van het bedrijf, heeft hiervoor financiering beschikbaar gesteld, waardoor het ziekenhuis niet vooraf hoeft te investeren, maar de kosten in de vorm van een maandelijks bedrag betaalt.

Amphia, één van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland, start na de zomer van 2016 met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Breda. Amphia investeert om op toekomstige veranderingen in de zorg in te spelen. Het meerjarencontract – Cisco en Amphia zijn ook een strategische samenwerking aangegaan, in eerste instantie tot 2020 – geeft de juiste bestedingsruimte om in het nieuwe ziekenhuis een Cisco Medical Grade netwerk aan te leggen.

Strategische waarde
De zorgsector is voor Cisco van strategische waarde. De financieringsmodellen voor investeringen in technologische vernieuwing en de langdurige samenwerkingsverbanden passen in deze strategie. De financieringsondersteuning die Cisco heeft aangeboden aan Amphia is ook beschikbaar voor andere zorgorganisaties. Het doel is deze organisaties te helpen om af te komen van investeringspieken. Pieken zijn onwenselijk en bedreigen innovatie omdat ziekenhuizen soms noodgedwongen te lang doorwerken met verouderde technologie.

Vroegtijdige implementatie netwerk
Vorig jaar is in de oudbouw begonnen met de implementatie van het netwerk. Dat is ruim voor de start van de nieuwbouw en heeft tot doel het netwerk optimaal op de ziekenhuispraktijk af te stemmen. Op deze manier komt tijdig een netwerk tot stand met een door het ziekenhuis goedgekeurd ontwerp. In de nieuwbouw kan Amphia dan vanaf het eerste uur met de IT-infrastructuur werken, in de zekerheid dat de betrouwbaarheid en functionaliteit zich al in de praktijk hebben bewezen.

Voor het Amphia Ziekenhuis is een hoogwaardige en betrouwbare IT-infrastructuur, mede gelet op de vernieuwbouwplannen, cruciaal om te blijven innoveren. Dankzij de samenwerking met Cisco krijgt het ziekenhuis niet alleen toegang tot technische expertise, maar ook een flexibeler financieringsvorm dan de gebruikelijke bancaire financiering. Cisco’s financiële constructie houdt rekening met de versnelde afschrijvingen die innovatie met zich meebrengt. Hierdoor kunnen netwerkcomponenten eenvoudig worden vervangen. Dit maakt het voor Amphia ook mogelijk om de volgende stappen te zetten, bijvoorbeeld richting het Internet of Things waarin computers, apparatuur en sensoren met elkaar worden verbonden.

Cisco ziet de financiering als onderdeel van een totaaloplossing waarvan alle elementen optimaal bijdragen aan wat het ziekenhuis nu en in de toekomst nodig heeft. De digitalisering die hierdoor mogelijk is, zorgt voor meer efficiency en betere communicatie, waardoor Amphia de kwaliteit van de zorg kan verbeteren de totale kosten verlagen dankzij de gehanteerde IT-architectuur.

Verder zal Cisco ook adviseren bij de nieuwbouw om tot een optimale afstemming van gebouw en IT-infrastructuur te komen. Cisco-partner Vosko Networking is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van de nieuwe IT-infrastructuur.

Fotobijschrift: Nieuwbouw Amphia (foto: Wiegerinck architecten)

Door: Rob de Wildt, Directeur Publieke Sector, Cisco Nederland

Bron: FMT Gezondheidszorg