De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Amphia Ziekenhuis te Breda en Oosterhout voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie stelt tekortkomingen vast met betrekking tot de patiëntveiligheid in het ziekenhuis.

Sinds februari 2016 heeft de inspectie het toezicht op het Amphia Ziekenhuis geïntensiveerd, omdat er in een korte tijd veel verbeteringen moesten worden doorgevoerd. Dit deed zij, omdat zij tijdens onaangekondigde toezichtbezoeken risico’s signaleerde op het gebied van medicatieveiligheid. Het bestuur en medische staf onderkenden deze bevindingen en namen daarop actie.

Tijdens inspectiebezoeken in mei 2016 heeft de inspectie vastgesteld dat het Convenant Medische Technologie en het Veiligheidsmanagementsysteem onvoldoende zijn geïmplementeerd. Dit geeft risico’s voor de patiëntveiligheid. De verbeteringen op medicatieveiligheid lopen op schema. De bijkomende zaken en de complexiteit van de te nemen verbeteracties vragen om een versnelling van de verbetermaatregelen en zijn voor de inspectie de reden om het Amphia Ziekenhuis voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht te stellen.

De inspectie zal tijdens het verscherpt toezicht nauwkeurig in de gaten houden of de nodige verbetermaatregelen worden uitgevoerd en geborgd. Dit zal de inspectie onder andere doen door het afleggen van onaangekondigde toezichtbezoeken.

Bron: IGZ