Hertek introduceert een intelligente bedsensor voor psychogeriatrische toepassing.De sensor registreert of een dementerende cliënt zijn bed verlaat en alarmeert zonodig een zorgverlener. Vaste controlerondes zijn overbodig, zodat cliënten meer vrijheid en een betere nachtrust genieten. Bij volledige integratie met het Sonevo IP zorgplatform van Hertek biedt de sensor extra managementinformatie.
In Nederland wonen 80.000 dementerende cliënten op een kamer van een psychogeriatrische (PG) afdeling. Veelvuldig -nachtelijk- bezoek van zorgmedewerkers kan hun vrijheid en privacy aantasten. Door het dag/nacht-ritme te verstoren, kunnen cliënten overdag passief of onrustig zijn. Daarom zoeken zorginstellingen steeds vaker naar mogelijkheden om het welzijn van deze cliënten te verbeteren en hun zelfstandigheid te bevorderen.
Slim bed
Met de nieuwe bedsensor biedt Hertek zorgmanagers een innovatieve domotica-oplossing, die controlerondes overbodig maakt. Pilots tonen aan dat de sensor met een nauwkeurigheid van 95% kan bepalen of een cliënt in bed ligt. Bovendien alarmeert de sensor pas indien de cliënt niet binnen een instelbaar tijdbestek terug in bed is. Zelfstandig ’s nachts naar de wc gaan is dus geen probleem, bij langdurig dwalen of uit bed vallen wordt automatisch een zorgmedewerker gewaarschuwd.
Belangrijke voordelen
Toepassing van de bedsensor biedt belangrijke voordelen voor cliënt én management. Cliënten zijn overdag energieker en slapen beter. Zorgmedewerkers kunnen zich beter focussen en ervaren ’s nachts minder werkdruk.
Hoewel de sensor aan ieder verpleegoproepsysteem gekoppeld kan worden, verkrijgt de zorgmanager extra functionaliteit door (draadloze) integratie met het Sonevo IP zorgplatform van Hertek. Zo registreert Sonevo iedere bedactiviteit (UIT/IN) en ontstaat een gedragspatroon op cliëntniveau dat waardevolle input oplevert voor een zorgleefplan. Ook kan Sonevo de data van het slimme bed combineren met signalen van andere sensoren om een nog completer leefpatroon te genereren.