In 2014 startten Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis met een proef om de maatregelen rond verspreiding van de MRSA-bacterie te versoepelen.

Beleid tot dan toe was om patiënten die met de veegerelateerde MRSA-bacterie waren besmet in strikte isolatie te verplegen. Een maatregel die niet erg patiëntvriendelijk was en bovendien als stigmatiserend werd ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat de veegerelateerde MRSA-bacterie veel minder snel van mens tot mens wordt overgedragen dan bij andere MRSA typen het geval is. Juist de veegerelateerde MRSA- bacterie komt in onze provincie veel voor. Na twee jaar onderzoek concluderen de beide ziekenhuizen dat het versoepelde MRSA-beleid vaste regel kan worden.

Goed nieuws voor de patiënt
Goed nieuws voor patiënten die de bacterie bij zich dragen. Want zij hoeven niet meer in strikte isolatie te worden verpleegd. Voor hen geldt het veel soepeler beleid van contactisolatie. In strikte isolatie wordt een patiënt echt afgezonderd verpleegd en draagt de verpleging bij iedere handeling beschermende kleding. Bij contactisolatie draagt de verpleging wel schort en handschoenen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Maar de patiënt wordt veel minder streng afgezonderd en mag ook gewoon bezoek ontvangen.

Veiligheid blijft standaard
Ook het bezoek aan de polikliniek verloopt vriendelijker. Dat betekent bijvoorbeeld dat een patiënt met MRSA niet per se aan het einde van een dag hoeft te worden ingepland voor een polikliniekbezoek. Uiteraard blijven beide ziekenhuizen bij een opname of bezoek aan de poli wel vragen of iemand beroepsmatig met varkens, mestkalveren of vleeskuikens in aanraking komt of in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest. Veiligheid blijft van het allergrootste belang, maar dat kan dus wel met versoepelde regels.

Wat is MRSA?
MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die verminderd gevoelig is voor de standaard antibiotica en als ‘ziekenhuisbacterie’ met name voorkomt in buitenlandse ziekenhuizen. Maar er is ook een veegerelateerde variant, officieel de LA-MRSA (lifestock associated MRSA). Dat is de variant waarin het in het onderzoek van Bernhoven en het JBZ om gaat en die in Brabant relatief veel voorkomt. Bij gezonde mensen geneest een eventuele MRSA-infectie meestal vanzelf. Zieke mensen zijn echter kwetsbaarder voor infecties en de MRSA-bacterie is lastig te bestrijden met antibiotica. Daarom doen Nederlandse ziekenhuizen er alles aan verspreiding van MRSA in het ziekenhuis te voorkomen