Uiterlijk in 2023 wil het Slingeland Ziekenhuis een nieuw ziekenhuis in gebruik nemen.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal. Om deze reden is het gesprek gestart met Waterschap Rijn en IJssel. Het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel willen vanaf het begin gezamenlijk invulling geven aan het ontwikkelingsproces. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, specifieke kennis en deskundigheid. Alle partijen willen ook met andere overheidsorganen, zoals de Provincie Gelderland, en het bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie te realiseren.

Het nieuwe ziekenhuis wordt een gastvrij en modern ziekenhuis, een aangename omgeving voor patiënten, waar medewerkers graag werken. Het zal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt voorzien van de nieuwste technologie. In nauw overleg met de partners in de zorg, zoals huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg, gaat het Slingeland Ziekenhuis het zorgproces inrichten. Op die manier is het ziekenhuis voorbereid op de toekomstige vraag naar zorg.

Samen met de regio

Bij de nieuwbouw worden inwoners, patiënten(verenigingen), bedrijven en organisaties in de regio betrokken. Hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld door het houden van bijeenkomsten en een online panel. Afhankelijk van de fase van nieuwbouw wordt bekeken waar ‘de regio’ in kan participeren en op welke manier.

Het Arnhemse architectenbureau Wiegerinck is de ontwerper van het nieuwe ziekenhuis. De afgelopen periode heeft het ontwerpteam, waar Wiegerinck deel van uit maakt, het geschreven Programma van Eisen omgezet naar een ruimtelijk ontwerp, ook wel structuurontwerp genoemd. Deze eerste schetsen geven een globale voorstelling van de vorm en de indeling van het gebouw.

Wiegerinck heeft een overzichtelijk en transparant kernziekenhuis ontworpen, waarbij de verschillende afdelingen zich als ‘vingers’ uitstrekken in het landschap. Door de vorm – twee boemerangs die elkaar raken in de kern – is er optimale verbinding mogelijk tussen gebouw en het omliggende landschap. Een plek waar natuur, gezondheidszorg en architectuur elkaar versterken.

In één van de volgende edities van FMT Gezondheidszorg magazine leest u meer over dit nieuwe ziekenhuis.

Bron: Slingeland Ziekenhuis