Gisteren deelden 12 patiënten en evenzoveel artsen hun ervaringen met de online dossierinzage die het Deventer Ziekenhuis sinds enige tijd biedt.

De patiënten zijn zeer te spreken over het feit dat ze tegenwoordig online hun medisch dossier kunnen inzien. De informatie is goed te begrijpen, en termen die ze niet kennen worden via Google opgezocht. De aanwezigen vinden het online dossier er goed uitziet en makkelijk toegankelijk is. Ook het inloggen via DigiD plus sms-code, blijkt geen probleem. Patiënten snappen dat je niet zomaar bij de medische gegevens moet kunnen.
Wordt aan gewerkt
Als er iets aan het dossier kan worden uitgebreid, dan is het de informatie van bijvoorbeeld een diëtist of verpleegkundig specialist. Wordt aan gewerkt. Een aantal patiënten vindt het vervelend dat nieuwe gegevens pas na 2 weken worden getoond.
Vervolgens spraken de deelnemers over de vraag of je de uitslag van een onderzoek al online moet kunnen zien, terwijl er nog geen mondelinge toelichting door de arts is geweest. Een aantal vindt van niet; anderen willen wel direct alles zien. Dat geldt ook voor de aantekeningen van de specialist: wel of niet tonen als er nog geen definitieve diagnose is?
Aan het einde van de avond werd voorgesteld ook een aantekeningenblad voor de patiënt in het dossier te bouwen zodat hij kan vertellen hoe het met hem gaat. Binnenkort krijgen de gebruikers van het online dossier ook een vragenlijst toegestuurd waarmee ze hun ervaringen kunnen delen.