Een Chinese serious gaming bedrijf vestigt zich op de Healthy Ageing Campus in Groningen. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan de serious gaming-industrie in Noord-Nederland. Het bedrijf zoekt samen met MadLogic, en ondersteund door onderzoek vanuit het Universitair Centrum voor Psychiatrie (UCP) en Accare, naar mogelijkheden om een serious game te ontwikkelen voor kinderen met autisme. De komst van het bedrijf naar Groningen is een van de resultaten van het bezoek dat wethouder Joost van Keulen en leden van de Raad van Bestuur van het UMCG samen met onderzoekers en een bedrijvendelegatie eerder dit jaar brachten aan de Chinese (stedenband)stad Tianjin.
De oprichter van het nieuwe bedrijf heeft zijn wortels in de entertainment gaming en staat bekend om zijn topgrafisch design. Deze expertise gaat het bedrijf nu ook inzetten voor de ontwikkeling van serieuze computerspellen voor training, educatie of voorlichting. Samen met het UCP, Accare en MadLogic onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om een game te ontwikkelen voor kinderen met autisme aan het einde van de basisschool. De behandeling van kinderen met autisme is vooral gericht op het vergroten van hun sociale vaardigheden. Het doel is om met een game het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden te verbeteren en leuker te maken.
Chinese markt
Het UMCG werkt al jaren samen met ziekenhuizen en universiteiten in Tianjin. Psychische stoornissen, zoals autisme, zijn in China een net zo veel voorkomend probleem als in Nederland en Europa. China heeft grote belangstelling voor Europese innovaties en er is ruimte voor het bedrijfsleven om die naar de Chinese markt te brengen. Voor de gamebedrijven in Noord-Nederland kan het nieuwe bedrijf een gids- en brugfunctie vervullen om zaken te doen in China. In Groningen en Leeuwarden zijn inmiddels zo’n dertig bedrijven actief in de gaming-industrie. In Tianjin is er veel belangstelling voor de expertise die het UMCG heeft opgebouwd op het gebied van innovatieve behandelingen voor psychische stoornissen. Ook het thema Healthy Ageing en longitudinaal bevolkingsonderzoek zoals LifeLines wordt besproken, met als mogelijke uitkomst om dergelijk onderzoek ook in China op te zetten.