PinkRoccade en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis hebben op 12 december de handtekening gezet
onder een contract voor conversie en datamigratie ten behoeve van het nieuwe EPD in CWZ.

De overgang naar het nieuwe elektronisch patiëntendossier (HiX) is een omvangrijke operatie, die
ongeveer een jaar tijd in beslag neemt. Hiermee zet CWZ een grote stap voorwaarts in de digitalisering
van zorgprocessen. PinkRoccade biedt gedurende het gehele EPD-implementatietraject ondersteuning
in zowel datamigratie als projectmanagement voor conversie. CWZ heeft PinkRoccade als partner
uitgekozen op basis van specifieke expertise en ervaring op dit gebied. Beide partijen kijken uit naar
een prettige samenwerking.

Foto hoofdgebouw CWZ (website cwz)

Bron: PinkRoccade