Beeld: KAW Architecten

In opdracht van BrabantZorg ontwierp KAW architecten ‘De Nieuwe Hoeven’, een wooncentrum voor ouderen met geheugenproblemen. Het boerderijcomplex in de groene omgeving van Maashorst bij Schaik telt woonzorggebouwen en bijvoorbeeld ook een winkeltje waar streekproducten worden verkocht. Verder bevinden zich rondom het complex een voedselbos, een plukroute, teeltvelden voor groenten en een hooiberg. Allemaal met het oog op het welzijn van de bewoners: stimulans om naar buiten te gaan en bewegen. 

Zo kan zorg dus ook; midden in de natuur, tussen de dieren en in kleinschalige houten gebouwen met een menselijke maat in plaats van allemaal onder één dak. En dat duurzaam; gasloos met zonnepanelen en bodemverwarming.

Bewoner centraal

De gebruiker staat centraal in het ontwerp van De Nieuwe Hoeven. De woningen zijn verdeeld over meerdere losstaande, eenlaagse gebouwen, passend in de omgeving en gebouwd met respect voor de natuur. Architect Jackel Henstra: “We stappen af van het idee: alle bewoners onder één dak. In elk gebouw woont één woongroep en met vier woongroepen deel je één binnentuin. Deze tuin is onderdeel van het wonen. Wil je als bewoner of personeel naar een andere woongroep, dan ga je meestal door de tuin.” Een groenbedrijf met een sociale werkplaats onderhoudt de binnentuin, maar ook bewoners kunnen een handje helpen.
Het project bij Schaik bestaat naast woonzorggebouwen uit verschillende facilitaire ruimten en een buurthuis. Die nieuwe ‘Buurtschuur’ is de plek voor algemene en gezamenlijke activiteiten.

De Nieuwe Hoeven: artists impression buitenruimte
Beeld: KAW
Geborgenheid

Tegelijkertijd biedt de situering van de buitenruimte tussen de gebouwen een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Mocht een bewoner die buiten is hulp van het personeel nodig hebben, dan kan de zorgverlener door het ontwerp heel snel ter plaatse zijn.
De Nieuwe Hoeven vervangt het bestaande woonzorggebouw van Brabant Zorg op die plek. De bouw gebeurt in fasen om te voorkomen dat bewoners tijdelijk moeten verhuizen. De bouw start na de zomervakantie en is naar verwachting in 2023 klaar.