Als vanouds gaf ook dit jaar de Zorg & ICT-beurs een breed beeld van innovatie in de zorg. Een thema dat alle deelsectoren verbindt is gegevensuitwisseling tussen systemen en zorginstellingen. Op iedere stand vielen termen als interoperabiliteit, gebruik van standaarden, ketensamenwerking en PGO. Waar leveranciers de beurs in het verleden vaak gebruikten om nieuwe functionaliteiten of producten te tonen, wilden de meeste partijen dit jaar vooral laten zien op welke wijze hun systemen, netwerken of diensten een bijdrage leveren aan betere informatie-uitwisseling in de zorg.

Diagnostische beelden delen

Zo gaf Sectra een demonstratie hoe een arts radiologie-, cardiologie- of pathologiebeelden eenvoudig naar een beveiligde cloudportal kan sturen – de Image Exchange Portal – waar een ander ziekenhuis, de huisarts of de patiënt de beelden kan ophalen of direct kan inzien. Door onder andere twee factor authenticatie is de beveiliging zeer hoog. “Een PGO is nog geen gemeengoed en nog lang niet alle ziekenhuizen zijn aangesloten op XDS. Daarom hebben we zelf het voortouw genomen om op een heel laagdrempelige manier medische beelden te delen met patiënten en zorgverleners”, zegt Rutger van Beek, Accountmanager bij Sectra.

 

Efficiency verhogen met AI

Een ander belangrijk thema is efficiency. Of het nu gaat om tracking & tracing van infuuspompen en tilbanden of om de workflow in een PACS, op vrijwel iedere stand werden voorbeelden getoond hoe zorgverleners tijd kunnen besparen door slimme inzet van IT. Neem automatische beeldherkenning en -analyse door middel van AI, dat bijvoorbeeld wordt ingezet om op een MRI- of CT-scan een laesie te herkennen en te analyseren. Waar het tot voor kort een trend was om bij dit soort innovaties vooral te laten zien hoe zo’n algoritme werkt en wat het allemaal kan, focusten leveranciers zich dit jaar op de integratie van zo’n innovatie in de al bestaande workflow. “Want je kunt nog zulke mooie algoritmen ontwikkelen, op het moment dat een radioloog daarvoor een apart systeem moet openen, dan voelt de inzet van AI eerder als een extra stap dan als tijdbesparend”, zegt Sectra’s Senior Solution Specialist Jeroen Dieterman.

 

Beter samenwerken, hogere efficiency

Zorg & ICT laat zien dat leveranciers weer teruggaan naar de basisgedachte achter ICT: werk slimmer organiseren, tijd besparen en informatie makkelijker onderling delen. De tijd van puntoplossingen, op zichzelf staande systemen en gelikte features is voorbij. Het draait vooral om betere samenwerking en meer doen met minder mensen.

 

Meer weten over Sectra: www.sectra.com/benelux