Het Deventer Ziekenhuis en de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) hebben een nieuwe, vijfjarige dienstverleningsovereenkomst getekend op ICT-gebied. Dit betekent dat het ziekenhuis blijft zorgen voor aansluiting van alle huisartsen op een regiobrede ICT-infrastructuur.

Door de overeenkomst krijgen ruim tachtig huisartsen op 32 locaties in Salland de beschikking over een razendsnel en veilig netwerk. Hiermee kunnen zij 24/7 medische gegevens en andere informatie met het ziekenhuis uitwisselen én zij kunnen in hun patiëntendossier werken. Via het netwerk plaatsen huisartsen maandelijks alleen al meer dan 11.000 labaanvragen. Ook kunnen zij met deze infrastructuur volgen hoe het met ‘hun’ eigen patiënten gaat. Komt een patiënt na behandeling in het ziekenhuis voor controle weer bij de huisarts, dan zijn alle relevante gegevens snel beschikbaar.

Snel en veilig

Met de overeenkomst levert het ziekenhuis niet alleen een snel en veilig netwerk, maar ook alle computers, kantoorsoftware, helpdesk, internetvoorzieningen en waar gewenst de telefonie voor de huisartsen. Meer dan 500 medewerkers bij huisartsenpraktijken maken er dagelijks gebruik van. Ook de Huisartsenpost, gevestigd in het Deventer Ziekenhuis, is erop aangesloten.
Het ziekenhuis werkt op ICT-gebied al jaren samen met de huisartsen. Ruim vijftien jaar geleden werden de eerste praktijken op het netwerk van het Deventer Ziekenhuis aangesloten. Daarmee was Salland een van de eerste regio’s in Nederland waar ziekenhuis en huisartsen zo samenwerkten. Met de nieuwe overeenkomst is ook afgesproken om alle computers in de huisartsenpraktijken te vernieuwen.

HCDO-voorzitter Otto Quartero is blij met de nieuwe overeenkomst. ‘De tijd dat we zelf onze ICT- infrastructuur regelden met een server in de kelder van het praktijk ligt al ver achter ons. Ik zou er niet meer aan moeten denken om dat allemaal zelf te moeten regelen. Ik hou me liever bezig met de patiëntenzorg. Natuurlijk hadden we ook voor een willekeurige commerciële ICT-dienstverlener kunnen kiezen. Maar door het beheer van onze ICT aan het Deventer Ziekenhuis uit te besteden, kunnen we veel eenvoudiger én veiliger samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt waarbij vandaag afwijkende uitslagen zijn gevonden. Bij overleg met de specialist kunnen we samen naar de  bevindingen kijken en snel goede afspraken maken over het vervolg.’

Hechtere samenwerking

Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis ziet de samenwerking op ICT-gebied als een stap naar hechtere samenwerking: ‘Het Deventer Ziekenhuis en de huisartsen in de regio werken steeds beter samen aan de beste zorg voor inwoners van Salland. Daarbij profiteren we van een uitstekende informatie-uitwisseling. We vinden het van groot belang de huisartsen goed te blijven faciliteren. Zij zorgen voor verreweg het grootste deel van de verwijzingen naar ons ziekenhuis. Bovendien is een goede, veilige uitwisseling van gegevens een randvoorwaarde voor goede patiëntenzorg.’