De toegang tot de gezondheidszorg is wereldwijd verslechterd en de ongelijkheid is verergerd door de COVID-19-pandemie; leden van risicobevolkingsgroepen over de hele wereld stellen belangrijke gespecialiseerde zorg in toenemende mate uit. Digital Diagnostics Inc., pionier op het gebied van autonome kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg, dat vroeger bekend stond als IDx, neemt 3Derm Systems Inc. uit Boston, MA, hebben overgenomen. De overname maakt Digital Diagnostics wereldwijd leidend op het gebied van autonome AI-gezondheidszorgsystemen. Door de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) is Digital Diagnostics namelijk als enige hiervoor ‘De Novo’ geautoriseerd. Het Digital Diagnostics platform beheert nu het intellectuele eigendom van twee belangrijke autonome AI-technologieën die gericht zijn op het democratiseren van de gezondheidszorg.

 Verbeterde toegang tot specialistische zorg

De overname is een belangrijke mijlpaal in het streven om, met behulp van autonome AI, de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, de kosten te verlagen en het leed dat door ziekteprogressie wordt veroorzaakt te verminderen. Bij “autonome AI” is het de computer en niet de arts die de medische beslissingen neemt. Het stellen van een onmiddellijke diagnose door de eerstelijns gezondheidszorg heeft aantoonbaar geleid tot betere resultaten voor de patiënten, in het bijzonder voor de patiënten uit achtergestelde bevolkingsgroepen.

 

De re-branding van IDx naar Digital Diagnostics geeft aan dat het uitgebreide platform van autonome AI-producten meerdere medische disciplines omvat. Het succesproduct van het bedrijf, IDx-DR, was het eerste autonome AI-systeem dat door de FDA De Novo werd geautoriseerd; het diagnosticeert diabetische retinopathie en diabetisch maculair oedeem. Dankzij de acquisitie van 3Derm, beschikt het Digital Diagnostics-platform direct over tele-geneeskundige mogelijkheden voor dermatologie met 3DermTriage™ dat in afwachting is van FDA-goedkeuring voor het autonome huidkanker-diagnosesysteem: 3DermSpot™.

“Er wordt onnodig geleden onder behandelbare ziekten,  vooral bij bevolkingsgroepen die geen eerlijke toegang hebben tot de gezondheidszorg in het algemeen en tot medisch specialisten in het bijzonder”, aldus Michael Abramoff, MD, PhD, oprichter en uitvoerend voorzitter van Digital Diagnostics. “Onze autonome systemen geven eerstelijns zorgverleners de mogelijkheid om direct een diagnose te stellen bij ernstige aandoeningen. Zo kunnen patiënten die een gespecialiseerde behandeling nodig hebben sneller worden doorverwezen en kunnen de resultaten voor patiënten op lange termijn worden verbeterd”.

Onmiddellijke diagnose bij de eerstelijns gezondheidszorg

Digital Diagnostics werd in 2010 opgericht door Dr. Abramoff, praktiserend post-fellowship getrainde oogarts gespecialiseerd in netvliezen, neurowetenschapper en computertechnicus. Hij heeft een unieke, gepatenteerde, op biomarkers gebaseerde aanpak ontwikkeld om AI-algoritmen te bouwen die cognitief complexe taken uitvoeren. Deze algoritmen zijn verwerkt in eenvoudig te gebruiken systemen die in een oogwenk klinische besluiten formuleren waarmee de computer medische beslissingen kan nemen. Zowel IDx-DR als 3DermSpot maken gebruik van hoogwaardige beelden van de ogen en de huid, die gekoppeld zijn aan autonome AI. Het systeem wordt bediend door het reguliere eerstelijns zorgpersoneel.

De producten van Digital Diagnostics worden gebruikt door vooraanstaande ziekenhuizen en zorginstellingen in de VS, in Nederland en wereldwijd. Het bedrijf werkt nauw samen met patiëntenorganisaties, regelgevende instanties en andere op kwaliteit van de zorg en ethiek gerichte belanghebbenden om de invoering van autonome AI mogelijk te maken.

Efficiency verhogen

Professor Schlingemann van de afdeling oogheelkunde van het AMC is expert op het gebied van diabetische retinopathie en voorzitter van de Werkgroep Medische Retina van het NOG. Hij is van mening dat goed gevalideerde klasse IIa AI die een autonome diagnose levert volgens een erkende DR classificatie, zoals IDx-DR, op dit moment veilig is voor gebruik voor de fundus-controles van mensen met diabetes. “Er wordt momenteel over dit onderwerp door de Werkgroep Medische Retina van het NOG een voorlopig standpunt geformuleerd, dat binnen enkele weken op de NOG site zal worden gepubliceerd. Tegelijkertijd wordt er in het kader van regulier modulair onderhoud een formele aanpassing voorbereid van de richtlijn, die momenteel nog volledig geënt is op beoordeling van fundus-foto’s door een menselijk oog.” Professor Schlingemann vindt het belangrijk om openlijk steun uit te spreken voor deze nieuwe technologie, hij stelt: “zodat het veld er gebruik van kan maken om de efficiëntie van de fundus-controles te verhogen, zonder verlies of zelfs met verbetering van kwaliteit.”

Mijlpalen zijn onder andere:

 • Februari 2018: IDx-DR ontvangt de aanduiding “Breakthrough Device” van de FDA.
 • April 2018: De eerste keer dat de FDA De Novo-autorisatie geeft voor een autonoom AI systeem, IDx-DR, in alle sectoren van de geneeskunde.
 • Juni 2018: CMS introduceert tijdelijke brugcodering, CPT® code 92250-TC, voor autonome AI.
 • Mei 2019:  Het CPT Editorial Panel creëert CPT® -categorie code 9225X voor autonome AI.
 • December 2019: De American Diabetes Association actualiseert haar Standard of Diabetes Care om autonome AI voor oogonderzoek bij diabetespatiënten in te voeren.
 • Januari 2020: 3DermSpot ontvangt de aanduiding Breakthrough Device van de FDA.
 • Juli 2020: NCQA updatet HEDIS ter ondersteuning van het gebruik van autonome AI om de zorgkloof met betrekking tot diabetes-gerelateerd oogonderzoek te dichten.
 • Augustus 2020: Voor het eerst kondigt de VS CMS aan dat Medicare zal betalen voor autonome AI.Augustus 2020: Digital Diagnostics neemt 3Derm Systems over, waarmee de weg naar 3DermSpot-beschikbaarheid in de EMEA-markten open ligt.

IDx-DR is actief in 17 landen, waaronder:

 • Nederland. De eerste implementatie van IDx-DR heeft hier het CE-keurmerk Klasse IIa opgeleverd. Het wordt in veel medische praktijken toegepast.
 • Polen. Een complete provincie diagnosticeert de volledige diabetes patiëntengroep met IDx-DR.
 • Oostenrijk. IDx-DR is ingezet bij diverse poliklinieken voor diabetes in Wenen. Samen met de Medische Universiteit van Wenen werkt Digital Diagnostics mee aan het verkrijgen van een vergoeding voor IDx-DR.
 • Duitsland. Digital Diagnostics heeft een pilot afgerond en werkt samen met verzekeringsmaatschappijen aan het opnemen van IDx-DR in het verzekeringspakket.
 • Tot de opkomende markten behoren Saoedi-Arabië (KSA) en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
 • Bangladesh: Orbis International en Digital Diagnostics evalueren momenteel hoe autonome AI de productiviteit van oogartsen kan verbeteren om vermijdbare blindheid te voorkomen

“Door gebruik te maken van het autonome AI-platform 3DermSpot™ van Digital Diagnostics, krijgt de  eerstelijnszorg snel een levensreddend apparaat in handen”, aldus John Bertrand, CEO van Digital Diagnostics. “Het uitbreiden van de specialisaties die onze producten bieden, stelt onze klanten in staat om  ons platform te gebruiken als hun one-stop-shop voor autonome AI-diagnostiek op de zorglocatie.”
“Door samen te werken met huisartsen en andere zorgverleners zullen we meer mensen bereiken en sneller ziekten diagnosticeren, waardoor de gaten in de zorg voor risicopatiënten worden gedicht”, zegt Seth Rainford, President en COO van Digital Diagnostics. “Dit stelt specialisten beter in staat blindheid te voorkomen en huidkanker te behandelen.”

“Het verbeteren van de toegang tot autonome AI diagnosesystemen en het versterken van de rol van de eerstelijnszorg was het hoofddoel bij 3Derm“ zegt Liz  Asai, voormaling CEO en mede-oprichter van 3Derm Systems Inc., nu Vice President dermatologie bij Digital Diagnostics. “We zijn enorm blij dat we ons werk kunnen voortzetten als onderdeel van een grotere organisatie die zich richt op het juist toepassen van kunstmatige intelligentie én die een breed commercieel platform biedt.”

Autonome AI op de juiste manier

Digital Diagnostics zet zich in voor autonome AI: met een scherpe focus op het verbeteren van de resultaten voor de patiënt, veiligheid, effectiviteit en gelijkheid. Het bedrijf werkt samen binnen de gezondheidszorg en regelgevende instanties van meerdere landen, waaronder de Amerikaanse federale instanties, om de acceptatie en goedkeuring van ethische, op bewijs gebaseerde, autonome AI te versnellen. Digital Diagnostics houdt zich aan de principes van autonomie, rechtvaardigheid en niet-invasief handelen. Deze benadering gaat uit van wettelijke aansprakelijkheid voor de autonome AI-prestaties, hanteert een sterk transparant beheer van patiëntgegevens, is ontworpen en gevalideerd met het oog op gelijkheid en richt zich op het verbeteren van de klinische resultaten.

Over Digital Diagnostics Inc. (www.DXS.ai)

Digital Diagnostics Inc. (voorheen IDx) is een baanbrekend AI-diagnostisch bedrijf met als missie om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg te transformeren. Het bedrijf werd opgericht door en staat onder leiding van Michael Abramoff, MD, PhD, een praktiserend, post-fellowship getrainde oogarts,  netvliesspecialist, neurowetenschapper en computertechnicus. Het Digital Diagnostics platform omvat twee autonome AI-diagnosesystemen, IDx-DR en 3DermSpot™. Digital Diagnostics maakt de weg vrij voor autonome AI-diagnose als nieuwe standaard in de zorg, en draagt zo bij aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen en het dichten van zorggaten.  Het bedrijf werkt nauw samen met patiëntenorganisaties, regelgevende instanties  en andere op kwaliteit van de zorg en ethiek gerichte belanghebbenden om de invoering van autonome AI mogelijk te maken.

Over 3Derm Systems, Inc.

3Derm’s  beeld- en diagnostische technologieën  maken dermatologische zorg voor meer patiënten toegankelijk. Met de tele-dermatologie-systemen 3Derm Triage™ en de toonaangevende algoritmen voor machine learning vergroot 3Derm het bereik van de dermatologische zorg voor huidlaesies en ontstekingsziekten naar buiten de onderzoeksruimte. Het autonome AI systeem voor de detectie van huidkanker, 3DermSpot™ ontving twee keer de vermelding ‘Breakthrough Device van de FDA en wordt momenteel klinisch onderzocht. 3Derm Systems maakt nu deel uit van Digital Diagnostics.