De digitale verbindingen in en om Nederlandse woningen moeten beter en vooral betrouwbaarder worden. Dat is nodig om duurzaam, comfortabel, gezond en veilig te kunnen blijven wonen. Niet alleen bij het ouder worden, of wanneer door andere oorzaken extra zorg en ondersteuning van buitenaf nodig zijn. Ook bij het dagelijks leven in heel gebruikelijke situaties worden digitale verbindingen, apparatuur en diensten al bijna net zo essentieel als de elektriciteitsvoorziening.

Met de publicatie van NTA 8055 is een eerste stap gezet in kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in de woning. Deze Nederlandse Technische Afspraak moet uiteindelijk uitgroeien tot ‘de NEN 1010 voor woning-ICT’. De standaard is niet direct zoals NEN 1010 bij wet- of regelgeving verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

De eisen

NTA 8055 maakt onderscheid tussen drie segmenten binnen de ICT in de moderne woonomgeving, namelijk:

  • Entertainment en gebruik (TV, audio, koelkast, en wasen droogmachines)
  • Privacy, veiligheid en klimaatbeheersing (bewakingscamera’s, toegangscontrole, op afstand bedienbare deursloten)
  • Geautomatiseerde voorzieningen voor zorg, vitaliteit en zelfstandigheid, ook bij het ontstaan van lichamelijke beperkingen.

Deze indeling naar functies is bepalend voor de keuze van de ICT-verbindingen:
• draadloos (wifi)
• bekabeld
• of zelfs redundant.

Deze redundantie geldt zowel voor de datatransmissie als de elektrische voeding van de meest kritische voorzieningen. Er kan in dat geval zelfs gekozen worden voor aansluiting op twee afzonderlijke internetproviders.

In iedere gebruiksruimte binnen de woning kunnen verschillende functies, en dus ook afzonderlijke verbindingstypen, worden gecombineerd. Per verbindingstype worden verder tal van eisen gesteld met bijbehorende technische specificaties. Deze strekken zich tevens uit over onder meer de EMC/EMI-toleranties, overspanningsbeveiligingen en UPS-systemen. Met enkele aanvullingen kan NTA 8055 ook de basis vormen voor digitale verbindingen in kleine kantoren en bedrijfsgebouwen.

De schakels verbinden

NTA 8055 is ontwikkeld om de snelle ontwikkelingen in de digitale dienstverlening bij de mensen thuis ook organisatorisch in goede banen te leiden. Hierbij is naast de installateurs nog een aantal andere partijen betrokken, zoals de serviceproviders en openbare data-netbeheerders, zorg- en beveiligingscentrales, en tal van andere dienstverleners.

NTA 8055 is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van normcommissie NEC 381025 ‘Interconnection of information technology equipment’. Ook al is NTA 8055 gepubliceerd, bedrijven en organisaties die hier belang bij hebben zijn van harte welkom als lid van de speciale Regie- en Taakgroep. Aan de hand van ervaringen in de praktijk met alle betrokken marktpartijen kan NTA 8055 de komende jaren doorontwikkeld worden tot de norm NEN 8055. Stuur voor meer informatie over deze commissie een mail naar ev@nen.nl.