“De zorgsector kan veel efficiënter gebruik maken van digitale communicatie. Daarmee wordt de zorg echt beter.” Walter Balestra weet waarover hij praat. Zijn online platform ZorgDomein verzorgt voor meer dan 90% van alle huisartsen in Nederland de communicatie met ziekenhuizen; jaarlijks lopen meer dan acht miljoen zorgaanvragen via het platform. Balestra voorziet in 2017 een aantal grote ontwikkelingen op het digitale vlak in zorgland. “Wat nu nog op papier gebeurt, gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Dat kan niet meer en hoeft ook niet.”

Dankzij slimme digitalisering van het contact tussen huisartsen en specialisten is volgens Balestra het aantal onnodige ziekenhuisbezoeken drastisch verminderd. “Dit hebben we gedaan door zorginstellingen op ons platform te laten specificeren welke zorgpakketten zij aanbieden. Vroeger moest je van de huisarts naar de specialist, om vervolgens vanuit daar weer een afspraak te maken met bijvoorbeeld de röntgenafdeling. Specialisten klagen op hun beurt dat er inefficiënt wordt gewerkt. We weten dat ons platform ongeveer 1,5 miljoen onnodige ziekenhuisbezoeken heeft bespaard. Een belangrijke eerste stap, maar het kan nog beter. Tegelijkertijd blijft het de vraag of we ons zorgsysteem betaalbaar kunnen houden. Meer digitalisering kan dit echt verbeteren.”

Vrijwel alle ziekenhuizen aangesloten
Ruim 15 jaar geleden begon medisch bioloog Walter Balestra met het platform ZorgDomein. Zijn medische achtergrond combineerde hij met zijn interesse in de digitale wereld. Met succes. ZorgDomein is inmiddels de belangrijkste speler als het gaat om digitale communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen. Vrijwel alle huisartsen en grote tweedelijns zorginstellingen zijn bij ZorgDomein aangesloten.

Digitalisering is pas net begonnen
In de visie van ZorgDomein zet de digitalisering van de zorg zich veel verder door. Zo is het platform onlangs op maat gemaakt voor eerstelijns zorgverleners. Dit past beter bij het meer ‘lokale’ karakter van hun dienstverlening. Balestra: “We komen daarnaast met de veilige berichtenservice Patiëntoverleg, die bedoeld is voor huisartsen en specialisten om snel en eenvoudig afstemming te hebben over patiënten. Bovendien, en dat vinden we heel belangrijk, kan alle informatie direct worden opgeslagen in het eigen informatiesysteem.”

Veiligheid
Gevraagd naar de veiligheid van alle digitale gegevens spreekt Walter Balestra over een vanzelfsprekende hygiëne. “Dat is al 15 jaar onze kernkwaliteit. Veiligheid en bescherming van patiëntgegevens zijn altijd van cruciaal belang.”