Het Dijklander Ziekenhuis heeft een raamovereenkomst met BAM Bouw en Techniek, Heddes Bouw & Ontwikkeling, Ingenieursburo Linssen, Gortemaker Algra Feenstra architects en ptg advies gesloten voor een langdurige samenwerking in bouwteamverband. De bouwteamleden richten zich op de verbouw- en renovatieprojecten voor de locaties Hoorn (het voormalige Westfriesgasthuis) en Purmerend (het voormalige Waterlandziekenhuis). Donderdag 11 april ondertekenden de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis en de directies van de betrokken partijen het contract voor onbepaalde tijd.  

 

Het Dijklander Ziekenhuis is in 2017 ontstaan uit een fusie van het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. De herschikking van het zorgaanbod en bijbehorende voorzieningen leidt tot verbouw- en renovatieprojecten die het Dijklander Ziekenhuis in een vast team wil ontwerpen en uitvoeren. De afgelopen maanden zijn de samenwerking die de ziekenhuizen voor de fusie al hadden met de betrokken partijen geformaliseerd in de nieuwe, gezamenlijke overeenkomst.

 

Als pilot voor deze samenwerking is onlangs de het Moederkind Centrum in Hoorn verbouwd voor de concentratie van de geboortezorg. Er staan tot en met 2021 ruim twintig projecten gepland voor eigentijdse, mooie en goed werkbare herinrichtingen in zowel Hoorn als Purmerend. Deze maand volgt bijvoorbeeld de oplevering van het nieuwe scopiecentrum in Purmerend. De locaties blijven tijdens de verbouwingen en renovaties in gebruik.

 

Ymke Fokma, lid raad van bestuur: “De omgeving wordt straks zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze polikliniekmedewerkers en artsen.”

 

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: BAM Bouw en Techniek is als installateur verantwoordelijk voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Heddes Bouw & Ontwikkeling is als bouwkundig aannemer verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten. Ingenieursburo Linssen is adviseur installaties, Gortemaker Algra Feenstra is aangesloten als architect en ptg advies als huisvestigingsadviseur.

 

Maarten Sijpestein, manager vastgoed van het Dijklander Ziekenhuis: “Vanwege de langere termijn en het bewaken van de samenhang tussen de verschillende projecten is het prettig dat we steeds met dezelfde partijen kunnen schakelen. Dit zorgt ervoor dat de partijen maximaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring maar ook voor gewaarborgde continuïteit tegen de laagst mogelijke uitvoering- en organisatiekosten.”

Fotobijschrift:

Voor, van links naar rechts: Ymke Fokma namens raad van bestuur Dijklander Ziekenhuis, Joost Willems, partner ptg advies
Achter, van links naar rechts: Eric Gijsbertsen, directeur BAM Bouw en Techniek – Regio Noordwest, Niels Doodeman, directeur Heddes Bouw & Ontwikkeling, Thomas Barbian, directeur Ingenieursburo Linssen,
Roelof Gortemaker, directeur Gortemaker Algra Feenstra architects