Op de jaarlijkse conferentie van de Radiological Society of North America (RSNA) presenteerde Philips DoseWise Portal 2.0.
Met deze uitgebreide software-oplossing voor stralingsdosisbeheer worden de blootstellingsrisico’s voor zowel patiënten als zorgpersoneel beheerst. De oplossing stelt zorgverleners in staat om de stralingsblootstelling als gevolg van beeldvormende scans te registreren en te analyseren. Hierdoor kunnen zij goed onderbouwde beslissingen nemen over stralingsdoses en uiteindelijk het welzijn van patiënten en medewerkers beter waarborgen.
De Joint Commission heeft dit jaar normen uitgevaardigd die zorgverleners verplichten om de stralingsdoses waaraan patiënten worden blootgesteld zorgvuldig in de gaten te houden. Artsen staan dan ook onder verscherpt toezicht en moeten de stralingsdoses nauwlettend in de gaten houden wanneer ze opdrachten geven voor patiëntonderzoeken. Zorgverleners beseffen tevens de noodzaak van zorgvuldig stralingsdosisbeheer voor hun personeel, en zijn op zoek naar manieren om medewerkers te beschermen tegen de verstrooide straling die optreedt bij chirurgische ingrepen.
“Sinds de introductie van DoseWise Portal op RSNA 2014 heeft Philips hard gewerkt aan de ontwikkeling van toonaangevende oplossingen voor stralingsdosisbeheer”, vertelt Dominic Siewko, Radiation Health & Safety Officer bij Philips. “Deze inspanningen hebben geleid tot DoseWise Portal 2.0, de eerste geïntegreerde oplossing voor stralingsdosisbeheer voor zowel patiënten als zorgpersoneel. DoseWise Portal 2.0 helpt zorgverlenersom te voldoen aan de strenge nieuwe regelgeving op het gebied van stralingsblootstelling.”
Stralingsdosisbeheer
DoseWise Portal 2.0 biedt een aantal nieuwe of aangepaste functies, waaronder een verbeterd dashboard voor het bekijken van patiëntgegevens, inclusief een nieuwe geavanceerde rapportagefunctie voor de maximale huiddosis van patiënten die complexe fluoroscopie-onderzoeken ondergaan. Tijdens dergelijke onderzoeken maken chirurgen gebruik van hoge stralingsniveaus om ingrepen in het lichaam goed te kunnen sturen. Deze techniek kan echter gezondheidsrisico’s met zich meebrengen door de hoge stralingsdosis op de huid op de plek waar de sonde of katheter in het lichaam wordt gebracht. DoseWise Portal 2.0 waarschuwt het zorgpersoneel wanneer het stralingsniveau  extreme waardes bereikt waarbij nacontroles vereist zijn.
DoseWise Portal 2.0 kan tevens worden geïntegreerd met DoseAware Xtend, een oplossing waarmee zorgverlenersde stralingsblootstelling van personeel in de gaten kunnen houden om hun medewerkers te beschermen tegen hoge stralingsniveaus. In ziekenhuizen worden interventieradiologen aan de hoogste stralingsdoses blootgesteld, waarbij in veel gevallen de limiet voor jaarlijkse blootstelling bijna wordt bereikt. DoseAware combineert de dosisgegevens van personeel en patiënten in de gebruikersinterface, en helpt artsen om hun stralingsblootstelling van moment tot moment in de gaten te houden.
Philips presenteert de DoseWise Portal 2.0-oplossing in stand nr. 6736 tijdens de RSNA-conferentie, die dit jaar plaatsvindt van 29 november tot en met 4 december in Chicago. Volg @PhilipsLiveFrom of kijk op www.philips.com/rsna voor meer informatie over Philips’ aanwezigheid op #RSNA15.
Bron: Philips