Via de app BeterDichtbij kunnen patiënten vragen stellen aan en foto’s delen met hun specialist en huisarts, onderzoekuitslagen doorkrijgen en informatie van Thuisarts.nl raadplegen. Door het realiseren van een directe koppeling met huisartsinformatiesysteem Medicom van PharmaPartners kunnen huisartsen hun patiënten straks eenvoudig vanuit het dossier aanmelden voor de app en automatisch informatie met hen delen. Zo dragen PharmaPartners en BeterDichtbij bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg.

“Samenwerken met HIS-leverancier PharmaPartners is voor BeterDichtbij erg belangrijk”, vertelt Sander Bijl, oprichter van BeterDichtbij. “BeterDichtbij biedt consumenten een veilige en makkelijke manier om met hun zorgverleners te communiceren. In Nederland heeft de huisarts een belangrijke rol als poortwachter en eerste aanspreekpunt voor mensen met een zorgvraag. Daarmee is de huisarts vaak het belangrijkste contact voor de patiënt. PharmaPartners is met Medicom marktleider in huisartsinformatiesystemen en daarmee voor ons de ideale samenwerkingspartner. Dat zij deze directe koppeling met BeterDichtbij willen realiseren, laat zien dat zij net als wij de ambitie hebben om de huisartsenzorg efficiënter en beter te maken met slimme en veilige technologische oplossingen.“

Piet Hein Knoop, managing director E-health bij PharmaPartners, licht toe: ”Een groot deel van de patiënten beweegt tussen de eerste en tweede lijn. Met deze integratie ondersteunen we dat zorgproces. Wanneer de huisarts een patiënt naar de specialist in het ziekenhuis verwijst, kan de medisch specialist de patiënt direct aanmelden voor BeterDichtbij. De patiënt kan zo eenvoudig contact houden met al zijn zorgverleners. Met de koppeling geven we invulling aan een wens van onze klanten.”

Makkelijker voor huisarts en patiënten

De komende periode wordt de eerste stap van de samenwerking zichtbaar voor de huisartsenpraktijken die Medicom gebruiken. Zij krijgen een zogenoemde single sign-on in Medicom – een knop in het dossier waarmee ze direct naar de juiste patiënt in BeterDichtbij gaan. Vervolgens wordt bekeken welke informatie uit het HIS getoond kan worden aan de patiënt in de BeterDichtbij-app. Dit sluit aan bij het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat burgers meer inzage wil geven in hun eigen medische gegevens. Op basis van praktijkervaring en feedback van huisartsen bekijken PharmaPartners en BeterDichtbij hoe de koppeling tussen beide diensten verder kan worden verbeterd en uitgebreid.

Rob Edelbroek, huisarts en voorzitter van het Eerstelijns Centrum Tiel is enthousiast over de samenwerking tussen PharmaPartners en BeterDichtbij. “Als wij direct vanuit Medicom met BeterDichtbij kunnen werken, is dat voor ons een groot voordeel. We zetten BeterDichtbij na één jaar al in voor meer dan 1.500 patiënten. Hoe meer we dat rechtstreeks vanuit Medicom kunnen doen, hoe makkelijker het wordt. En als wij automatisch informatie vanuit Medicom kunnen delen, profiteren onze patiënten daar ook van. PharmaPartners heeft nadrukkelijk onze wensen opgehaald voordat tot deze samenwerking is besloten. Dat heeft voor ons een grote meerwaarde.”

Bron: BeterDichtbij