Op 5 oktober is het Universitair Kanker Centrum Leiden – Den Haag (UKC) officieel van start gegaan. In dit centrum bundelen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en HMC (Haaglanden Medisch Centrum) hun krachten voor een betere kankerzorg in de regio.

In eerste instantie zal het UKC zich richten op darm- en borstkanker. “Door deze nauwe samenwerking kunnen we de zorg voor de patiënten met kanker in de Leids-Haagse regio naar een hoger niveau tillen en toegankelijker maken”, aldus prof. dr. Rob Tollenaar, hoogleraar Heelkunde in het LUMC en voorzitter van het managementteam van het UKC.

Hogere eisen maatschappij
Het UKC is het antwoord van het LUMC en HMC op maatschappelijke ontwikkelingen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de inrichting van de oncologische zorg. Patiënten, huisartsen en verzekeraars rekenen erop dat ze goede zorg krijgen, maar vragen ook om toegankelijkheid en een hoog serviceniveau. Dit vereist een nieuwe manier van werken en een andere schaalgrootte dan tot nu toe gebruikelijk.

Sneller en persoonlijker
In het UKC kunnen patiënten veelal binnen een werkdag terecht en krijgen ze diezelfde dag nog de uitslag: wel of geen kanker. Voor elke kankersoort werkt één gespecialiseerd multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen van beide locaties aan de beste behandeling voor iedere patiënt. Patiënten en huisartsen worden hierbij actief betrokken en beslissen mee over hun behandelplan. Daarnaast krijgt iedere patiënt een case manager, een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

Betere zorg door onderzoek en innovatie
In het UKC vormen onderzoek en innovatie de basis voor nieuwe diagnostiek, therapieën en geneesmiddelen. Alle belangrijke medische uitkomsten worden continu gemeten en (inter)nationaal vergeleken. Zo worden snel optimale interventies gevonden die gezondheidswinst creëren. De nieuwste behandelingen en inzichten, zoals beeldgestuurde chirurgie en personalised medicine, kunnen hierdoor sneller toegankelijk worden gemaakt voor patiënten op beide locaties én daarbuiten.

Groter geheel
Het Universitair Kankercentrum Leiden – Den Haag heeft twee vestigingen: het LUMC in Leiden en HMC Antoniushove in Leidschendam. Het centrum zal deel uitmaken van het regionaal Kankernetwerk Zuid-Holland Noord. Dit netwerk wordt – net als overal in Nederland – ontwikkeld samen met alle regionale ziekenhuizen, oncologische centra en partners uit de eerste lijn.

Bron: Universitair Kanker Centrum