Op donderdag 11 mei 2017 vond de eerste editie van de Steam Technology Summit plaats. Een groot aantal deskundigen op het gebied van sterilisatie werd tijdens deze summit door toonaangevende en inspirerende sprekers op de hoogte gebracht van de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van stoomsterilisatie voor het verbeteren van de patiëntveiligheid.

Stoomsteriliseren bevindt zich op dit moment in een stroomversnelling. Niet zo verwonderlijk, aangezien hygiëne in de medische sector naar een steeds hoger plan wordt gebracht. Onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink werd dit thema dan ook tijdens de Steam Technology Summit door een aantal experts voor het voetlicht gebracht. Vanzelfsprekend kwamen daarbij de thema’s validatie, stoomtechnologie, steriliseren en normontwikkeling ruimschoots aan de orde.

Opvallend was dat vrijwel alle sprekers de Bowie & Dick-test (stoompenetratietest) – voor het steriliseren van textiel of poreuze ladingen – niet in lijn achten met het huidige en toekomstige aanbod met betrekking tot het steriliseren van medische hulpmiddelen. Indirect zou dit kunnen betekenen dat er een vraagteken gezet kan worden bij meetmethoden die van deze test zijn afgeleid. Op de vraag of de Bowie & Dick-test nog relevant is voor de stoompenetratie in relatie tot het huidige assortiment geeft 98% van de deelnemers aan dat de genoemde test niet meer van deze tijd is. Adrie de Bruijn, onderzoeker bij RIVM, stelde nog voor de Bowie & Dick-test te vervangen door een elektronische versie in de deeltoelichting D6103b.

Vanzelfsprekend werd tijdens de summit ook de nieuwe Miele-sterilisator met een zeer innovatieve sensor (4D) voor het meten van verzadigde stoom gepresenteerd. 4D staat voor de vierde dimensie. Bij steriliseren wordt op dit moment druk, temperatuur en tijd gezien als belangrijke parameters om programma’s vrij te geven. Deze theorie gaat er echter vanuit dat er verzadigde stoom is. Als die er niet is, vindt er dus géén sterilisatie plaats. En daarom dus de vierde of misschien zelfs de eerste dimensie. Druk wordt in de Europese standaard EN 285 niet als voorwaarde voor adequate sterilisatie opgegeven.

De deelnemers aan de Steam Technology Summit gaven na afloop aan het programma boeiend en leerzaam te vinden. Miele Professional zal dan ook zeker een vervolg geven aan deze summit.

Klik hier voor een foto-impressie van de Steam Technology Summit en de presentaties van de sprekers.

Voor meer informatie.

Bron: Miele Professional