Het “congresstival” World of Health Care (WoHC) markeerde een belangrijke mijlpaal in het groeiende internationale succes  van de Nederlandse Topsector Life Sciences & Health (LSH). In de Fokker Terminal in Den Haag kwamen die dag een groot aantal healthcare professionals vanuit grote en kleine internationaal actieve bedrijven, zorgaanbieders, NGO’s, kennisinstellingen en overheid samen in een inspirerende ‘festival’ omgeving.

Het congresstival werd geopend door André Kuipers die bezoekers met zijn ervaringen in de ruimte (waarbij zorg en ruimte meer met elkaar gemeen hebben dan menigeen dacht). Jeroen Tas van Philips deelde zijn visie op digitalisering in de zorg waarop ontzettend veel interactie ontstond. Daarnaast verving Directeur-Generaal Bas van den Dungen (Ministerie VWS) Minister Edith Schippers door in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de bijdrage van het ministerie aan internationale successen van medische bedrijven. Minister Edith Schippers (VWS) sprak de zaal nog wel toe via een videoboodschap: “Willen wij echt (internationaal) indruk maken dan moeten wij onze krachten bundelen. Zo laten wij de wereld zien dat wij de place to be zijn voor oplossingen en innovaties in de zorg. Nederland staat op de vijfde plaats van de meest concurrerende en meest innovatieve economieën te wereld. Zorginnovaties vormen de groeimarkt van de toekomst in Nederland en daar buiten.’’

Naast de vele inhoudelijke sessies en discussies die parallel plaatsvonden, was er ook ruimte voor een feestelijke aangelegenheid. TFHC-voorzitter Thijs Teeling nam na 7 jaar voorzitterschap afscheid onder daverend applaus van een volle zaal. Na mooie woorden voor de scheidend voorzitter van Minister Schippers, viel hem ook nog een ander bijzonder eerbetoon ten deel voor zijn jarenlange inzet voor het Nederlands bedrijfsleven. Uit handen van Burgemeester Jaensch (Oestgeest) ontving dhr. Teeling een koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.

Klik hier voor een sfeerimpressie van de World of Health Care

Over World of Health Care
WoHC kenmerkt zich door haar internationale karakter. De wereld is de markt. Er werd de link gelegd tussen Nederlandse sterktes in de LSH sector (smart solutions) en de kansen en uitdagingen (shared challenges) in de buitenlandse gezondheidszorg. Door de dynamiek, diversiteit en kwaliteit van de bezoekers en de vele informatieve en inspirerende sessies werden aanwezigen geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over de vele mogelijkheden en benodigdheden in de internationale gezondheidszorg.

Over de Task Force Health Care
Over TFHC | De stichting Task Force Health Care is een not-for-profit privaat-publiek platform van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Sector. De deelnemers aan het platform bestaan uit het bedrijfsleven, NGO’s, kennisinstituten, ziekenhuizen en de overheid. Missie van de TFHC is ‘Internationaal de Gezondheidszorg verbeteren met de inbreng van Nederlandse expertise’. Doelstelling daarbij is enerzijds de Nederlandse LSH sector met elkaar verbinden, kennisdeling faciliteren en samenwerking stimuleren en anderzijds internationaal de Nederlandse LSH sector presenteren en positioneren. Dit doet de TFHC voornamelijk middels ‘collectieve activiteiten’ zoals bijeenkomsten, expert meetings, health missies, Holland paviljoenen op beurzen, matchmaking, inkomende bezoeken, publicaties en onderzoeken.

Bron: Task Force Health Care