Op 4 september is het eerste exemplaar van de Nederlandse vertaling van de norm NEN-EN-ISO 7396-1 ‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen – Deel 1: Pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen en vacuüm’ uitgereikt. De norm werd aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) overhandigd. Op verzoek van experts is de norm in het Nederlands vertaald om de toepassing en verspreiding te vergroten.

De uitreiking van de norm vond plaats bij het AMC in Amsterdam. De norm is uitgereikt door de voorzitter van de Expertgroep voor medische gassen, de heer Kraus. En de heer Van der Schors, voorzitter van de NVZA, nam deze in ontvangst.

Bij de overhandiging herinnerde de heer Kraus het publiek eraan dat zuurstof een geneesmiddel is dat nog steeds het ondergeschoven kindje in de farmacie is. Wellicht is dat het geval omdat het net zo gewoon is als water en elektriciteit. Toch is het belangrijk dat allen dezelfde taal hanteren om misverstanden op de werkvloer te voorkomen. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat allen hetzelfde doel voor ogen hebben en ook bereiken. Juist daar speelt de ziekenhuisapotheker de rol van adviseur vooraf en controleur achteraf.

Specificatie
Een deel van ISO 7396 specificeert eisen voor het ontwerp, de installatie, werking, prestaties, documentatie, het testen en de inbedrijfstelling van pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen. Deze gassen zijn voor het aandrijven van chirurgische instrumenten en vacuüm in gezondheidszorginstellingen om de continue toevoer te waarborgen van het juiste gas en vacuüm via het pijpleidingsysteem.

Beschikbaarheid vertaling
In de vertaalde norm is ook ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017 en – ‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen – Deel 1: Pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen en vacuüm’ opgenomen. Deze toevoeging is op ISO-niveau geaccepteerd. Het akkoord op Europees niveau moet nog volgen. Het Europese akkoord is er nog niet, waardoor de vertaling nog niet gedistribueerd kan worden. NEN verwacht dat dit eind 2018 wordt.

Meer informatie
Voor informatie over de norm NEN-EN-ISO 7396-1 of over het normalisatieproces: neem contact op met Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De Expertgroepen ‘Medische gassen’ houdt zich bezig met onderwerpen op dit gebied. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zw@nen.nl.

Bron: NEN