Op maandag 21 september 2015 is door de heer Van der Kam, bestuurder van het ZMC, de eerste paal geslagen voor de Zorgboulevard van het Zaans Medisch Centrum.
​Alle toekomstige huurders van de Zorgboulevard hebben door middel van schilderingen een wens achtergelaten op een heipaal.
Het ZMC heeft voor haar huisvesting weloverwogen gekozen voor integrale nieuwbouw, van zowel het ziekenhuis als de aangrenzende Zorgboulevard. Die beslissing is niet alleen ingegeven door de staat van de huidige huisvesting, maar is in hoge mate mede bepaald door een revisie van de strategie van het ZMC met een daarbij passende herinrichting van de organisatie. Essentieel onderdeel van de nieuwe huisvesting is de Zorgboulevard die programmatisch en fysiek gekoppeld is aan het nieuwe ziekenhuis. Die twee zijn onlosmakelijk verbonden en komen voort uit dezelfde zorgvisie, de daaruit afgeleide strategie en de hiervoor wenselijke rol van het ZMC in haar regio.
VORM uit Papendrecht ontwikkelt en realiseert de Zorgboulevard; met daarin een Revalidatiehotel, Gezondheidscentrum, Oogziekenhuis, Ziekenhuisapotheek, restaurants, meerdere winkels in de plint en een grote supermarkt met parkeergarage. VOMAVO (VORM Maatschappelijk Vastgoed) investeert zelf in de Zorgboulevard. Deze investering past in de strategie van VORM om de komende jaren haar maatschappelijk vastgoed portefeuille uit te breiden. Naast zorg investeert VOMAVA ook in studentenwoningen. Albert Heijn en een particuliere belegger investeren in respectievelijk de parkeergarage en de Albert Heijn XL die gerealiseerd worden. De totale investering bedraagt ongeveer 50 miljoen euro.
Het ziekenhuis is een aparte ontwikkeling en valt niet onder verantwoording van VORM. Hiervan is de bouw al vergevorderd. De prognose voor de oplevering van de Zorgboulevard is per 1 januari 2017, gelijktijdig met de nieuwbouw van het ziekenhuis.