Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Europese Commissie en HIMSS Europe hebben de eerste sprekers van de eHealth Week bekendgemaakt.

Onder andere minister Edith Schippers, staatssecretaris Martin van Rijn, Vytenis Andriukaitis (Eurocommissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid), Jeroen Tas (CEO Connected Care & Health Informatics, Philips) en Daan Dohmen (CEO Focus Cura) maken dit jaar hun opwachting als keynote sprekers. De zesde editie van de eHealth Week belicht tijdens verschillende sessies de ontwikkelingen rondom eHealth in Europa. Van 8 tot en met 10 juni worden meer dan tweeduizend internationale experts op het gebied van IT en gezondheidszorg en professionals van patiëntenorganisaties en publieke organen verwacht in de Beurs van Berlage.

Sprekers Telemedicine en eMental Health sessies
Psychische gezondheid is wereldwijd de grootste gezondheidsuitdaging van deze eeuw. Door de WHO wordt geschat dat depressie in het jaar 2020 wereldwijd de tweede plek in zal nemen van ziekten met de grootste ziektelast. Tijdens de sessie eMental Health wordt er aandacht besteed aan de online preventie en behandeling van psychische aandoeningen. Sprekers voor deze sessie zijn Katherine Martin Albello (programmahoofd I.COM bij Trimbos-instituut), Isabela Granic (professor in Psychopathologie aan Radboud Universiteit), en Bernard Maarsingh (psycholoog en directeur van Maarsingh en van Steijn).

De sprekers van de Telemedicine sessie laten het voordeel van telemedicine zien: zorg onafhankelijk van tijd en plaats, kosteneffectief en meer comfort voor de patiënt. Wat zijn de belangrijkste telemedicine ontwikkelingen en hoe zorgt men ervoor dat systemen klaar zijn voor de laatste technieken op het gebied van telemedicine? Sprekers voor deze sessie zijn Riens Gort (optometrist voor TeleOogheelkunde) en Paola Pasquali (TeleConsultation, TeleDermatology, Barcelona).

Staatssecretaris Martin van Rijn: “Ik wil dat technologie net zo gebruikelijk wordt in de gezondheidzorg als in het dagelijks leven, om mensen te helpen die onze hulp nodig hebben. De eHealth Week zal een breed scala van ‘best practices’ laten zien waarvan ik  zeker weet dat ze inspirerend zijn voor de bezoekers.”

Sprekers sessie ‘Shared decision making: Changing the relationship between health professionals & patients’
De eHealth Week richt zich ook op shared decision making (SDM). Dit is een proces waarin de patiënt en zorgverlener gezamenlijk beslissingen nemen over de individuele zorgverlening. Sprekers zijn Prof. Glyn Elwyn (The Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice),Prof. Sandra van Dulmen (programmaleider Communicatie in de gezondheidszorg , Nivel), Dr. Ton Drenthen (teamleider preventie & patiëntenvoorlichting NHG, teamleider Thuisarts.nl en PreventieConsult), Ir. Pauline de Heer (Zorginstituut Nederland) en Dr. Markus Oei (KNO-arts Flevoziekenhuis, voorzitter Stichting Betrouwbare Bron en directeur innovatie Inforium).

Markus Oei (KNO-arts Flevoziekenhuis, voorzitter Stichting Betrouwbare Bron en directeur innovatie Inforium) over de Shared Decision Making sessie: “Patiënt empowerment draait mede om grip en begrip omtrent ziekte, behandeling en het maken van goede keuzes. Herhaalbare deelbare betrouwbare informatie bij patiënt brengen is hiervoor cruciaal. eHealth is potentieel de grootse katalysator, maar alleen als het juist en gezamenlijk opgepakt wordt door alle partijen.”

Christina Roosen, Vicevoorzitter van Public Affairs bij HIMSS Europe: “De diversiteit aan onderwerpen en thema’s die aan bod komen tijdens de eHealth Week zorgen ervoor dat iedereen na het bijwonen van de waardevolle sessies de kans krijgt deze kennis mee naar huis te nemen en direct toe te passen in de praktijk. Onze sprekers zorgen voor vruchtbare en inzichtelijke discussies op elk niveau, die aanzienlijk zal bijdragen tot de verbetering van de gezondheidszorg tussen landen door middel van IT.”

Voor meer informatie over het programma: http://www.ehealthweek.org/ehome/128630/overview/?& 

Over eHealth Week 2016
eHealth Week 2016 is het belangrijkste eHealth evenement in Europa. eHealth Week vindt plaats van 8 tot en met 10 juni 2016 in de Beurs van Berlage in Amsterdam en vormt een officieel onderdeel van het voorzitterschap van Nederland in de Raad van de Europese Unie (1 januari – 30 juni 2016). De eHealth Week 2016 wordt georganiseerd door de Europese Commissie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het voorzitterschap van Nederland in de Raad van de Europese Unie en HIMSS Europe. Tijdens de eHealth Week 2016 worden meer dan tweeduizend internationale experts op het gebied van IT en gezondheidszorg en professionals van patiëntenorganisaties en publieke organen verwacht.

Het thema tijdens de eHealth Week is “You, at the heart of transition”. Het event focust zich op mensen die het gezondheidszorgsysteem veranderen en een eerste stap is om patiënten meer macht te geven. eHealth beleid richtte zich in het verleden voornamelijk op publieke organen en IT. Vandaag de dag wordt de aandacht verlegd naar de eHealth gebruikers. De gebruikers van eHealth worden steeds meer betrokken in discussies en worden in het hart geplaatst van het eHealth beleid.

Nederland is één van de meest gedigitaliseerde landen in de EU. In Nederland is ook een van de drie HIMSS EMRAM Stage 7 ziekenhuizen gevestigd en acht Stage 6 ziekenhuizen. Het is dus de ideale plek voor de Europese eHealth gemeenschap om bij elkaar te komen!

Over de thema’s
Het programma richt zich op drie thema’s: Empowering People, Trust & Standards en Innovation & Transition.

Thema 1: Empowerment van Mensen
Dit thema gaat over het empoweren van eHealth voor zowel patiënten als gezonde mensen. Het doel van het thema is o.a. om een antwoord te krijgen op de vraag wat de behoeften van patiënten en gezonde mensen zijn als het gaat om het actief managen van hun gezondheid. Ook wordt er een antwoord gezocht op de vraag hoe oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en hoe eHealth applicaties geschikt kunnen worden gemaakt voor iedereen. Tevens is het van belang dat er kennis wordt gedeeld en dat er wordt gediscussieerd over eHealth applicaties die een bijdrage leveren aan het empoweren van patiënten.

Thema 2: Vertrouwen & Standaarden
Om zorgverleners en lidstaten in staat te stellen om informatie uit te wisselen, zijn gepaste wettelijke regelingen vereist. Deze regelingen zijn ook nodig om vertrouwen onder de mensen te creëren. Tevens zijn standaarden nodig om systemen interoperabel te maken en om zorgleverleners met elkaar te verbinden. Het doel van dit thema is o.a. om kennis uit te wisselen over hoe vertrouwen in IT-systemen kan worden gepromoot en hoe het gebruik van standaarden in de gezondheidszorg kunnen worden geactiveerd.

Thema 3: Sociale Innovaties & Transitie
Vaak wordt er de nadruk gelegd op de technische aspecten van eHealth. In dit thema staan niet de technische aspecten, maar de sociale aspecten van implementatie en innovatie centraal. Wat is nodig, naast technische innovatie, om mensen gebruik te laten maken van eHealth? Het doel van dit thema is o.a. om de implementatie, levering, opschaling en het gebruik van eHealth te stimuleren, om te leren waar, waarom en hoe implementatie en opschaling succesvol kan worden bereikt en om te leren hoe de best practices kunnen worden overgenomen door andere organisatie