Rijnstate Arnhem is inmiddels 20 jaar oud. In die jaren is veel in de zorg veranderd. Technologie, visie, bekostigingsystemen etc. Het zijn thema’s die de zorg ingrijpend hebben gewijzigd.
Rijnstate, locatie Arnhem NoordOost ondergaat daarom een aantal aanpassingen en nieuwbouw, om ook de komende decennia hoog complexe en acute zorg te kunnen verlenen. FMT Gezondheidszorg spreekt met Willem-Jan Hanegraaf, projectmanager van Rijnstate, over de nieuwbouwactiviteiten en andere ontwikkelingen die we binnen Rijnstate kunnen verwachten.
Aan de noordzijde van Rijnstate locatie Arnhem is in 2014 gestart met de realisering van Nieuwbouw NoordOost, de eerste fase van het masterplan dat in 2011 is ontwikkeld door Rijnstate in samenwerking met de gemeente Arnhem, Aan de Amstel architecten en H+N+S landschapsarchitecten. Nieuwbouw NoordOost, waarvan de engineering is gedaan door Deerns, omvat een polikliniek voor interne geneeskunde en een vasculair en oncologisch centrum. Daarnaast komt er zogenaamde Meet & Greet, een omgeving waarin zorgprofessionals kunnen werken en overleggen, een omgeving die uitnodigt tot samenwerking.
Een ziekenhuis heeft voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen. De infrastructuur, dus ook de huisvesting, dient daar op aan te sluiten. Huisvesting moet daarom ook multifunctioneel en flexibel zijn. Functies van vandaag kunnen bij wijze van spreken morgen zijn achterhaald. Een consult waar de patiënt nu nog voor naar de arts in het ziekenhuis komt zal op termijn meer en meer worden ondersteund door nieuwe technologieën. Screen to screen consulting en zelfmetingen zijn hiervan al mooie voorbeelden die ervoor zorgen dat patiënten minder vaak in het ziekenhuis hoeven te zijn. Deze technologieën worden ook toegepast in de nieuwbouw. Dit vraagt een andere omgeving en (ICT) voorzieningen voor arts en patiënt. Rijnstate houdt met deze ontwikkelingen uiteraard rekening en bereidt de infrastructuur er op voor dat nieuwe technieken relatief eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Veel van wat de komende tien jaar op de zorg afkomt is nog onbekend, zeker is in elk geval dat er door invloed van nieuwe technologie nog heel veel verandert.
Technologie wordt daarom een steeds belangrijkere factor bij de realisering van nieuwe bouwinfrastructuur voor een ziekenhuis. Bij alle ontwikkelingen in Rijnstate staan de kernwaarden centraal: Rijnstate werkt door en bij uitwerking en realisatie van deze en andere vraagstukken, in de geest van haar kernwaarden Warm, Samen en Vernieuwend
De locatie Arnhem Noord omvat circa 80.000 m2. Door realisatie van het project Nieuwbouw NoordOost komt hier circa 5.500 m2 bij. Wat bouwvolume betreft gaat het om een relatief beperkte omvang, het is echter wel een project dat alle aspecten van ziekenhuisnieuwbouw en renovatie in huis samen brengt, vertelt Willem Jan Hanegraaf. “We hebben te maken met een ziekenhuis in bedrijf waarover en tegenaan een nieuwbouwproject wordt gerealiseerd. Ze bouwen over het OK-complex, de afdeling Radiologie en de SEH heen. Er is inmiddels een tunnel gerealiseerd die aankoppelt onder de bestaande bebouwing en hebben we hoog complexe technische installaties aangesloten op de bestaande infrastructuur terwijl deze in bedrijf was.
De nieuwbouw maakt het straks mogelijk om nog meer vanuit patiëntgroepen te gaan werken in plaats van specialisme georiënteerd. Door samenwerking van verschillende specialismen rondom de patiënt. Voor patiënten betekent dit een grote verbetering. Op één locatie in het ziekenhuis kunnen ze diverse onderzoeken ondergaan waarna ze in de veel gevallen op het einde van de dag de diagnose weten. Voor het ziekenhuis zijn de vasculaire en oncologische groepen de eerste patiëntgroepen die ook werkelijk fysiek worden gecentreerd. Dit betekent een ingrijpende verandering in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande omgeving. In de voorbereiding is er intensief overleg geweest met specialisten en verpleegkundigen, maar ook met de cliëntenraad en de patiëntenvereniging NPCF. Dergelijk overleg zorgt voor belangrijke inzichten. Bijvoorbeeld in hoe je het beste kunt omgaan met patiëntenstromen. Zo houden we bij Oncologie rekening met de fase waarin een patiënt verkeert. De afdeling kent drie afslagen. Iemand waarvan nog niet vaststaat dat hij of zij kanker heeft, hoeft voor zijn onderzoeken niet de hele afdeling over. Bij de inrichting van alle ruimtes is bewust gezocht naar warmte en sfeer.
Rijnstate heeft voor veel beeldvormende technologie een langjarige overeenkomst met Philips. Ook in het oncologisch centrum zoeken zij met Rijnstate naar de best mogelijke oplossing passend bij de vraag van het ziekenhuis.
De multifunctionaliteit van nieuwbouw NoordOost blijkt onder meer uit de vijftig vrijwel identieke spreek-onderzoekkamers. Het zijn ruimtes die gemakkelijk ook door een ander specialisme of voor een andere patiëntgroep of functie gebruikt kunnen worden. Bij ingebruikname worden de ruimten al uitgerust met voorzieningen die videoconsulting en andere nieuwe technieken mogelijk maken.
Het Masterplan Rijnstate kent vier fases:

  1. Nieuwbouw Noordoost bestaande uit de nieuwe polikliniek interne geneeskunde, een vasculair centrum en Oncologisch centrum en Meet & Greet;
  2. Vernieuwbouw IC;
  3. Vrouw Kind Centrum;
  4. OK-complex.

Willem Jan Hanegraaf: “De eerste fase van het Masterplan, de uitbreiding van ziekenhuis, betekent dat rond de bestaande bouw als het ware een lint wordt gerealiseerd met daarin onder andere de functies van nieuwbouw NoordOost. Daarnaast realiseert Rijnstate momenteel een nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling en is deze zomer een nieuw Servicepunt Voeding in gebruik genomen met een geheel nieuw voedingsconcept (zie kader). Binnen de afdeling Radiologie is deze zomer een nieuwe MRI in gebruik genomen en wordt de vernieuwbouw van een tweede MRI omgeving voorbereidt. Tevens wordt dit najaar gestart met de programmafase voor de nieuwe IC. Al in een eerdere editie van FMT heeft u kunnen lezen over de ontwikkeling en toepassing van bio-disposables in het ziekenhuis. Door deze nieuwbouw en aanpassingen op de locatie Arnhem Noord, maar door bijvoorbeeld het realiseren van nieuwe polikliniekomgevingen op de locatie Zevenaar werkt Rijnstate aan robuuste en toekomstbestendige ziekenhuisomgeving.
WJ Hanegraaf
De komende edities van FMT Gezondheidszorg gaan we aan een aantal aspecten van deze nieuwbouw aandacht besteden. Zo zullen we dieper ingaan op de zeer compacte en uiterst efficiënte Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) waarvoor Rijnstate met Miele een leasecontract heeft afgesloten. Ook de ontwikkeling rond de nieuwe IC zullen we uitgebreid bespreken. Daarnaast besteden we aandacht aan het innovatieve voedingsconcept van Rijnstate dat onlangs in gebruik is genomen. Daarnaast kijken we naar andere nieuwe ontwikkelingen binnen ziekenhuizen en Rijnstate in het bijzonder. Willem Jan Hanegraaf: “Zo willen we bekijken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van medicatie die wordt weggegooid en de reductie van kosten. Eén van de mogelijkheden voor de toekomst is bijvoorbeeld medicatieverstrekking op basis van printing-on-demand.” Ter informatie: elke dag gooien we in Nederland 427 kilo aan niet gebruikte geneesmiddelen weg.