Foto: Anna Shvets / Pexels.com

Een elektronische preoperatieve screening maakt in ruim een derde van de gevallen de gebruikelijke preoperatieve screening overbodig. Dat blijkt uit een evaluatie van het E-POS® (Electronic PreOperative Screening) systeem door het Amsterdam UMC.

Het algoritme, ontwikkeld door het Leidse bedrijf NovaCair, kan veilig patiënten herkennen die de preoperatieve risico-inventarisatie over kunnen slaan.

In de praktijk ontstaan

E-POS is in de praktijk ontstaan. Anesthesioloog Rik Bijl zag hoeveel tijd hij en zijn collega’s kwijt zijn aan een ‘one size fits all’ benadering van de preoperatieve screening. Elke patiënt die aangemeld is voor een operatie, wordt op een vergelijkbare wijze gescreend op risico’s tijdens een operatie. De meerwaarde van dit consult is niet bij elke patiënt even groot. En dat terwijl er nu soms operaties afgezegd worden vanwege het tekort aan anesthesiemedewerkers.

Tegen die achtergrond ontwikkelde Bijl E-POS; een computerprogramma met een slim algoritme dat door patiënten en professionals positief gewaardeerd wordt. De bevindingen van deze elektronische preoperatieve screening belanden automatisch in het elektronische patiëntendossier. Op grond van een interactieve vragenlijst voor de patiënt beslist een algoritme zonder tussenkomst van professionals bij welke patiënten een preoperatief polikliniekbezoek nodig is en bij wie niet, daarnaast geeft E-POS advies voor relevant vervolgonderzoek.

Veiligheid getoetst

Om de veiligheid van het systeem te toetsen is het Amsterdam UMC in het najaar van 2019 gestart met een onderzoek naar E-POS. Aanvankelijk was het plan om de elektronische screening te vergelijken met de gebruikelijke fysieke screening van dezelfde patiënten. Toen tijdens het onderzoek de COVID-19 pandemie uitbrak, werd de fysieke screening vervangen door een telefonische screening. Ondanks deze beperkingen concluderen de auteurs dat E-POS de hypothese: een geautomatiseerd onderscheid tussen patiënten die pas op de dag van de operatie onderzocht worden en patiënten die toch met tussenkomst van een zorgmedewerker gescreend moeten worden.

Een derde

Zelfs in een relatief ongezonde academische patiëntenpopulatie kan bij één op de drie patiënten de poliklinische screening achterwege blijven. In een algemeen ziekenhuis, met gemiddeld genomen een gezondere patiëntenmix, ligt dit percentage nog hoger. Het kwam vrijwel niet voor dat patiënten die volgens het algoritme gezond genoeg waren voor de operatie op de dag van de operatie toch om gezondheidsredenen teruggestuurd moesten worden. E-POS draait inmiddels al in een aantal ziekenhuizen, waaronder het Elisabeth Twee-Steden Ziekenhuis en Dijklander Ziekenhuis. In deze centra worden vergelijkbare resultaten behaald.

Bron: Persbericht E-POS / NovaCair