Elkerliek ziekenhuis optimaliseert diagnosetraject voor hartaandoeningen door Philips Minicare-bloedtest toe te passen bij patiënten met een vermoedelijk hartinfarct.

 
Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Philips hebben recent een samenwerking aangekondigd om voor het eerst bloedtests ‘aan het bed’ te gaan uitvoeren op de Eerste Hart Hulp. Een centraal onderdeel van de samenwerking is de toepassing van de CE-conforme Philips cTnI-bloedtest (cardiaal troponine I) om eventuele hartinfarcten binnen korte tijd te diagnosticeren. Met behulp van het eveneens door Philips ontwikkelde draagbare diagnoseplatform Minicare I-20 kan binnen 10 minuten een test worden uitgevoerd op slechts één druppel bloed, die kan worden afgenomen met een vingerprik aan het bed van de patiënt.

Cardiale-troponinetests worden in het Elkerliek ziekenhuis momenteel uitgevoerd in een centraal laboratorium, waardoor de resultaten soms pas na een uur beschikbaar zijn. Voor risicopatiënten met Acuut Coronair Syndroom (ACS) is een snelle triage en aanvang van de behandeling essentieel om het behandelresultaat te verbeteren en mogelijk levens te redden. Door de invoering van een diagnostisch protocol met de Philips Minicare cTnI-test kunnen diagnoses eerder worden gesteld en behandelingen binnen kortere tijd gestart worden. Dat zorgt voor minder drukte op de Spoedeisende Hulp doordat opnames niet langer duren dan noodzakelijk.

Voor het nieuwe diagnoseprotocol, dat met ingang van deze maand wordt ingevoerd, moet het medisch personeel zich een nieuwe werkwijze eigen maken. Het protocol is een rechtstreeks resultaat van een initiatief van de Eerst Hart Hulp en het centrale laboratorium van het Elkerliek ziekenhuis om het diagnosetraject voor patiënten met een vermoedelijk hartinfarct te verbeteren.

“De mogelijkheid om meteen aan het bed het cTnI-gehalte te meten zal naar verwachting het algehele diagnostische proces voor patiënten met een vermoedelijk hartinfarct aanzienlijk verbeteren”, aldus dr. Christian Schoenmakers, klinisch chemicus en laboratoriumhoofd van het Elkerliek ziekenhuis. “Voor het eerst worden nu op de Eerste Hart Hulp tests aan het bed uitgevoerd, waarbij de uitslagen vergelijkbaar zijn met die van het laboratorium, zodat er eerder uitsluitsel komt over de te volgen behandeling.”

“We introduceren hiermee een echt vernieuwende werkwijze, in het belang van de patiënten”, zegt dr. Frans van Asperdt, cardioloog en medisch manager van het Elkerliek ziekenhuis. “Het voordeel van Minicare cTnI is niet alleen dat we het merendeel van de patiënten eerder kunnen ontslaan, maar dat we andere patiënten ten minste een half uur eerder naar het katheterisatielab kunnen sturen dan voorheen, waardoor de behandeling sneller gestart kan worden. Het gebruik van de Minicare I-20 als onderdeel van het diagnosetraject zal deze wachttijd naar verwachting verkorten. Daarmee komen ook de bedden op onze afdeling eerder vrij, waarmee de druk op de Eerste Hart Hulp en Spoedeisende Hulp zal afnemen.”

“Het is een voorrecht te mogen samenwerken met een dergelijk innovatief ziekenhuis”, aldus Marcel van Kasteel, CEO van het Philips Handheld Diagnostics. “Het centrale laboratorium en de Eerste Hart Hulp van het Elkerliek ziekenhuis hebben enkele maanden samengewerkt aan een nieuwe werkwijze gericht op verbetering van het ACS-traject, en we zijn natuurlijk bijzonder verheugd dat ze ons diagnoseplatform Minicare I-20 hebben gekozen om die ideeën in de praktijk te brengen.”

De Minicare I-20 is gebaseerd op door Philips ontwikkelde biosensortechnologie en ontworpen om meerdere moleculen in zeer lage concentraties te kunnen detecteren in bloedmonster, verkregen via een vingerprik. De uitslagen worden vervolgens binnen enkele minuten op het apparaat weergegeven.

De Minicare I-20 is ook eenvoudig te gebruiken door niet-laboranten. Dankzij de ingebouwde connectiviteit van het analysesysteem kunnen de betreffende gegevens rechtstreeks naar het laboratorium- en het ziekenhuisinformatiesysteem worden gestuurd om patiëntdossiers te actualiseren. Daarnaast waarborgt de geïntegreerde functionaliteit voor kalibratie en uitvalbeveiliging, zowel de betrouwbaarheid als de nauwkeurigheid die noodzakelijk zijn voor trefzekere en snelle besluitvorming.

Het bloedtestapparaat Minicare I-20 en de Minicare cTnI-testpatronen zijn in een aantal Europese landen al leverbaar, te weten België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Bron: Elkerliek