Dat voeding effect heeft op je gezondheid is alom bekend. Maar dat de effecten van een goede voeding doorwerken in het DNA is minder bekend.
Uit onderzoek blijkt dat voeding een invloed kan hebben op het in- en uitschakelen van genen. Zo kan modificatie van een specifiek gen de oorzaak zijn van symptomen en ziekten.
Dit vakgebied, dat zich ‘epigenetica’ noemt, is met name interessant omdat wijzigingen aan de expressies van het DNA teruggedraaid of ten minste gunstig beïnvloed kunnen worden. Dit maakt het bijzonder interessant voor preventieve en curatieve geneeskunde.  Zeker omdat mede door de ontwikkelingen binnen de epigenetica problemen in volgende generaties voorkomen kunnen worden.
Dr. Clarissa Gerhäuser is groepsleider aan het German Cancer Research Centre: ‘We onderzoeken moleculaire preventie mechanismen op basis van specifieke plantensubstanties en daarbij kan ik stellen dat de combinaties waardevoller zijn dan de som der delen’. Binnen deze nutri-epigenetica in de kankerpreventie wordt inmiddels baanbrekend werk verricht.
In diezelfde lijn doet prof. dr. Wim Vanden Berghe, professor aan de universiteiten van Antwerpen en Gent, onderzoek naar de wisselwerking van plantenstoffen bij kanker, hart- en vaatziekten, neuroplasticiteit en epigenetische programmering.
Om het effect van voeding te benadrukken zegt prof. dr. Frits Muskiet, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat de geneeskunde nog niet open staat voor het idee van voeding als medicijn.
Drs. Gabriël Devriendt, bioloog en onderzoeker in clinical nutrition: ‘Wanneer je het vanuit biologisch perspectief bekijkt, is het heel logisch dat voeding een grote invloed heeft op gezondheid. Heel wat aandoeningen worden ten onrechte als genetische mutaties beschouwd, daar waar ze aantoonbaar herstelbare modificaties zijn.’. De discipline ‘epigenetica’ staat in de spotlights van vele geneeskundige onderzoeken omdat gewone voedingsstoffen, maar ook toxines en stress de expressie van genen kunnen wijzigen en ons gezond of ziek kunnen maken. Om recente ontwikkelingen en visies binnen dit relatief jonge vakgebied te delen, organiseert Nutriphyt Nederland een congres dat volledig in het teken staat van epigenetica voor (para)medisch professionals.
Tijdens dit congres delen dr. Clarissa Gerhäuser, prof. dr. Wim Vanden Berghe, prof. dr. Frits Muskiet en drs. Gabriël Devriendt hun visie op het fundamentele belang van de epigenetica binnen de gezondheidszorg van nu en de toekomst, bespreken zij recente ontwikkelingen en de relatie tussen omgevingsfactoren, levensstijl, voeding, gezondheid en ziekte.  Het congres zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober 2015 in Eindhoven. Meer informatie via www.epigeneticacongres.nl. Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij een groot aantal (para)medische beroepsverenigingen.