Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis

Het Erasmus MC in Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel hebben hun fusievoornemen teruggetrokken. De instellingen zetten hun strategisch partnerschap op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs wél voort. Aan het besluit om de stekker uit de fusie te trekken liggen vooral bezwaren ten grondslag van de ACM.

In 2015 zijn het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis het gesprek aangegaan over ‘intensieve samenwerking’, die feitelijk inhield dat het Erasmus MC het IJsselland Ziekenhuis zou overnemen. De gedachten gingen uit naar een zelfstandige BV binnen de Erasmus MC Holding.

Onderzoek ACM

De ACM heeft onderzoek verricht naar de gevolgen die een eventuele fusie zou hebben voor de zorg in de regio Rijnmond. Daarbij is gekeken naar kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgaanbod, en naar de marktpositie van de nieuw te vormen instelling. Het was al langer bekend dat de ACM twijfels had over de wenselijkheid van de fusie. Daarbij speelde vooral een rol dat de het gecombineerde ziekenhuis een te sterke stempel zou drukken op de zorg in de regio.
De resultaten van het nu definitief gepubliceerde onderzoek zijn niet bekendgemaakt, maar waren voor de twee ziekenhuizen aanleiding om hun aanvraag voor goedkeuring van de overname in te trekken.

Synergie

De twee ziekenhuizen zien wel mogelijkheden om zonder fusie voordelen te halen uit de synergie van een tweede- en derdelijnsziekenhuis. Zij werken al intensief samen op het gebied van IC-zorg en MDL-zorg, een speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis.

Inmiddels zijn de tijden, het speelveld en het denken over fusies veranderd, zo stellen de beide huizen. “Het traject via NZA en ACM loopt al vijf jaar en zal naar verwachting nog meer tijd in beslag gaan nemen, terwijl beide ziekenhuizen de energie willen richten op samenwerking met betrekking tot zorginhoud. Beide besturen hebben zich daarom opnieuw georiënteerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het ook anders kan. Het IJsselland Ziekenhuis en het  Erasmus MC zullen gezamenlijk verkennen hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan worden“, aldus de berichtgeving van het IJsselland Ziekenhuis.