European Health Property Network (EuHPN) viert haar vijftiende verjaardag met een workshop over ‘Evaluatie’.

Met als doel het onderzoeken van een eenvoudige, maar essentiële vraag: zijn we beter geworden in het creëren van de juiste omgeving voor patiënten? En welke strategieën, methoden en middelen zijn écht succesvol om de ontwerpen van zorgfaciliteiten te koppelen aan gezondheid en gezondheidszorg? Ofwel: hoe moeten we het succes van de infrastructuur van de gezondheidszorg beoordelen? De EuHPN workshop vindt plaats in Brussel van 16 – 18 november 2015.

Willemineke Hammer partner van EGM architecten, zal op maandag 16 november een lezing houden over het gebruik van de door EGM architecten ontwikkelde Evidence Based Design-tool (EBD-tool). Een middel waarbij  wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om belangrijke ontwerpbeslissingen te nemen om zo betere gebouwen voor de zorg te ontwerpen.
Welzijn
Er is wetenschappelijk bewijs dat de omgeving effect heeft op het welzijn van mensen. Een goed ontworpen veilige en efficiënte omgeving heeft een positief effect op bijvoorbeeld stress, de duur van het verblijf, medicatiegebruik en het bioritme. Dit gegeven kunnen we niet negeren bij het ontwerpen van nieuwe zorggebouwen of het transformeren van bestaande gebouwen.
Omdat het belangrijk is om goede gebouwen te ontwerpen, deelt EGM graag haar kennis met opdrachtgevers, klanten en eindgebruikers om zo door onderzoek, discussie en ontwerpevaluaties samen de zorg beter te maken. Want daar draait het natuurlijk om: betere zorg voor nu en later.
Erasmus MC en AZ Maria Middelares
Onder de sprekers Liesbeth van Heel, senior beleidsadviseur integrale bouw van het Erasmus MC, over het zoeken naar geschikte methoden om veilige en duurzame helende omgevingen te evalueren. En professor Pascal Verdonck, voorzitter Raad van Bestuur van Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares in Gent, over de consequenties van het centraal stellen van de patiënt.
Over EuHPN
De missie van de EuHPN luidt: Het ontwikkelen van een Europees netwerk waarin de samenstellende landen samen kunnen werken aan de verhoging van de standaard en de effectiviteit van vastgoed in de zorg, in alle vormen en verbanden; daarmee wil het bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg voor de inwoners van de Europese Unie en ongelijkheid in de gezondheidszorg.
Bron: EGM