De NTA 8096 ‘Matrassen bedoeld voor bedden in de zorg’ is in 2015 gepubliceerd. Anno 2019 is het tijd om de balans op te maken: moet deze NTA gereviseerd, ingetrokken of de komende drie jaar hetzelfde blijven? NEN nodigt partijen uit die met deze NTA werken, kenbaar te maken hoe zij hierover denken. Advies uitbrengen kan tot uiterlijk 15 april.

NTA 8096 beschrijft eisen die gesteld worden aan matrassen bedoeld voor bedden in de zorg. Het gaat hier om matrassen, bedoeld voor bedden in de zorg, die door de fabrikant/leverancier zijn geïdentificeerd als medisch hulpmiddel.

Evaluatie NTA

Een NTA heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal drie jaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt de inhoud getoetst door de normcommissie of de werkgroep. Deze groep adviseert vervolgens NEN over handhaven, intrekken of omzetting van de NTA in een Nederlandse (voor)norm of Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Omdat de projectgroep niet meer bestaat en na afronding van de NTA is ontbonden, wordt de evaluatie breder uitgezet. Daarnaast wordt de voormalig voorzitter als ook een onafhankelijk kennisinstituut gevraagd hierin te adviseren.

Uw advies is belangrijk

Werkt u met deze NTA en/of bent u bekend met de inhoud, dan bent u welkom om aan NEN te adviseren om de NTA in te trekken, te reviseren, om te zetten naar een (voor)norm of een NPR of de NTA intact te laten voor de komende drie jaar. Indienen van advies kan tot uiterlijk 15 april 2019 door een e-mail te sturen naar zw@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie en/of vragen naar aanleiding van dit bericht: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.