TNO, TU Eindhoven, VCCN en Royal HaskoningDHV stellen hun expertise beschikbaar om de zorgsector te ondersteunen bij acute vraagstukken over

de technische infrastructuur van ziekenhuizen in relatie tot het Coronavirus (Covid-19). Het panel is vanaf maandag 23 maart 2020 beschikbaar om acute vragen van ziekenhuizen over contaminatie-control en luchtbehandeling zo snel mogelijk te beantwoorden.

Om het verwachte toenemende aantal coronapatiënten op te vangen zullen naast isolatiekamers en IC-ruimten ook andere ruimten geschikt moeten worden gemaakt voor de verzorging van coronapatiënten. In veel gevallen vraagt dit om aanpassingen aan de klimaat- en luchtbehandelingssystemen om besmettingen naar verzorgend personeel en andere patiënten te minimaliseren.
Ziekenhuizen zitten met veel vragen: Welke ruimten zijn geschikt om aan te passen? Hoe organiseer je de logistiek als er patiënten op de gang moeten worden opgevangen? Operatiekamers staan op overdruk, welk risico brengt dit met zich mee? Moeten de warmtewielen uitgezet worden? Moet de luchtbevochtiging uitgezet worden of juist verhoogd? Aan de hand van de vraag wordt een expertpanel samengesteld waarmee een zorgorganisatie in gesprek kan treden.
Roberto Traversari, specialist contaminatie-control van TNO: ‘We merken dat er bij ziekenhuizen dit soort vragen leven nu ze moeten opschalen in verband met het toenemend aantal coronapatiënten. We zetten graag onze kennis in om de zorgsector te ondersteunen.’
De experts zullen afhankelijk van de behoefte, telefonisch, via email of via videoconferencing hun visie op de problematiek geven en aanvullende vragen beantwoorden. Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op acute kwesties die er vanuit contaminatie-control en luchtbehandeling momenteel spelen. Wim Maassen verbonden als Fellow aan de TU Eindhoven: ‘We willen graag met ons expertiseteam bijdragen om deze eerste dringende vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.’
Ziekenhuizen kunnen hun vragen via expert.panel.corona@tno.nl voorleggen bij het panel.
Het expertpanel bestaat uit:
Roberto Traversari PhD MBA BSc, sr. onderzoeker –  TNO
Wim Maassen MSc PDEng TU/e Fellow  – TU Eindhoven
Anne Brouwer MSc, sr. adviseur – Royal HaskoningDHV