Wat betekent de nieuwe CSA-richtlijn voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, fabrikanten en verantwoordelijken voor beheer van de infrastructuur? Op die vraag krijgt u antwoord tijdens het minisymposium: “De nieuwe CSA-richtlijn bezien vanuit de praktijk”. Het symposium wordt georganiseerd door FMT Academie en vindt 20 juni a.s. plaats aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het symposium is een must voor iedereen die bij de realisering en instandhouding van een CSA is betrokken.

Sinds eind 2018 is een nieuwe richtlijn voor de CSA in concept gereed en voor commentaar voorgelegd aan diverse betrokken verenigingen en organisaties. Tijdens het symposium leert u van diverse praktijkervaringen. Ook wordt ingegaan op de totstandkoming van de richtlijn. Het symposium geeft volop mogelijkheden voor interactie.

Programma:

13.00 uur zaal open

13.00 – 13.30 uur: Netwerken tijdens koffie en thee


13.30 – 13. 40 uur: Opening door dagvoorzitter Ing. Peter Karsman  (voormalig direct Facilitair Bedrijf ziekenhuis Amstelland).


13.40 – 14.20 uur: Totstandkoming nieuwe richtlijn door Paul Joosten, lid van de werkgroep CSA-richtlijn VVCN (Directeur Kuipers PHF Services).

14.20 – 15.00 uur: Presentatie CSA. Maastricht UMC+ door Gregor de Kort en Yvo Amkreutz (RO Groep).

15.30 tot 16.10 uur Ontwerp van een nieuwe CSA in relatie tot de richtlijn door Wim Scheerder (Deerns).


16.10 – 16.50 uur: Wat is de impact  van de nieuwe richtlijn voor producenten . Een korte schets van de ontwikkelingen  van de sterilisatoren elders in de wereld René Vis, product manager van Steelco.

16.50 – 17.15 uur: Forumdiscussie.


17.15 – 18.00 uur: Netwerkborrel.

Locatie symposium: Technische Universiteit Eindhoven, congres- en theaterzaal De Zwarte Doos, : Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven. De locatie is met openbaar vervoer eenvoudig bereikbaar en bevindt zich op enkele minuten loopafstand van het NS-station Eindhoven. Op de campus van de universiteit is voldoende parkeergelegenheid (betaald).

Kosten: € 95,- incl. BTW

Datum: 20 juni 2019

Illustraties:

Fragment van informatievideo van Ziekenhuis Oost Limburg

Accommodatie mini-symposium De Zwarte Doos

Eventuele wijzigingen

De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen en te verplaatsen naar een andere locatie of datum.

Annuleringvoorwaarden

Na inschrijving geldt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 6 juni 2019 vindt restitutie van de deelnamekosten plaats na aftrek van € 25,00 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Het is mogelijk om een vervanger te sturen.

Inschrijven

[inschrijf-fmtacademy-Nieuwe-CSA-richtlijn]