Voor in uw agenda: De derde editie van het Totaal OK-congres vindt plaats donderdag 26 maart 2020. Net als de vorige congressen is de plaats van handeling Supernova Jaarbeurs in Utrecht.

Na twee congressen waarbij de nadruk meer technisch lag op het ontwerpen, bouwen en inrichten van OK’s, al of niet met gebruikmaking van Virtual Reality,  richt de volgende editie zich vooral op de praktijk. Het thema luidt dan ook:  ‘En nu de praktijk’.

Zowel de inrichting als het praktisch gebruik en beheer van nieuwe, integrale OK-concepten krijgen vanuit meerdere interessante invalshoeken volop de aandacht.

Verder uit te werken (4) hoofdonderwerpen:

  1. Er zijn ondertussen (bijna) 3 richtlijnen t.a.v. luchtbeheersing en infectiepreventie. Hoe daar in de praktijk mee om te gaan en wat is de rol van de overheid/IGJ hierin?
  2. Voor recente projecten is gekozen voor een andere benadering in ontwerp en bouw. Waarom is hier indertijd voor gekozen en hoe bevalt deze keuze na ingebruikname?
  3. Andere nieuwbouw projecten zijn voorlopers op het gebied van een geavanceerde (medisch/technische/ICT) inrichting. Waarom is hier indertijd voor gekozen en hoe bevalt deze keuze na ingebruikname?
  4. In veel ziekenhuizen worden bijzondere en innovatieve chirurgische technieken toegepast. Waarom is hiervoor gekozen en hoe bevalt deze techniek in de praktijk?

 

Congresprogramma

De congresorganisatie roept deskundigen uit de sector op onderwerpen voor het congresprogramma aan te dragen.

Stand op beursvloer

Bedrijven en/of organisaties die over een stand willen beschikken op de beursvloer van dit succesvolle evenement wordt verzocht hun aanmelding in te sturen vóór woensdag 12 juni 2019, maar uiterlijk dinsdag 23 juli 2019. U kunt uw verzoek sturen aan: @deblockconsultant.nl

De derde editie van het congres wordt georganiseerd door de initiatiefnemer De Block Consultant samen met FMT Gezondheidszorg. De naam van het evenement luidt voortaan: FMT Totaal OK-congres

Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen. Regelmatig zult u in FMT Gezondheidszorg vakblad en online (www.fmtgezondheidszorg.nl) kunnen lezen over recente ontwikkelingen in relatie tot het congres.

Voor meer informatie: alex@deblockconsultant.nl
Telefoon: +31 6 417 480 88